… meer over Kind-Delen

Kind-delen zijn stukjes Zelf, subpersoonlijkheden, die in je vroege jeugd afgesplitst zijn geraakt. Ze zijn daarbij  verweesd en ‘afgezonken’ naar je teruggetrokken zelf (het ‘weeshuis’). Daarom noemen we ze ook wel weeskinderen. Het zijn aspecten van je die er niet mochten zijn, niet gespiegeld of gestimuleerd werden, niet geliefd of juist verworpen en gekwetst werden. Dus pijn leden – en de reflex van alles dat pijn gedaan wordt is: terugtrekken, uit het contactvlak, uit het bewustzijn.

Dat ‘eronder houden’ kost energie, maar berooft je ook van de levensenergie van die stukjes kinderlijkheid. Bovendien, die weeskinderen blijven hunkeren naar erkenning en liefde – sturen van daaruit je strategische zelf aan. Alleen bereikt de beloning nooit het weeshuis. Soms komen ze boven om het te ‘halen’, maar dan bij er even niet meer bij. Het helen van de verbinding met kind-delen is een belangrijk aspect van Zijnsgeoriënteerde therapie. Meer hierover in:

Seksualiteit: zin en (on)lust bij ADD

Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit, we zijn ervoor gemaakt, brengen vitaliteit en levenszin. Voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is, is dat niet anders. Toch komt AD(H)D vaak met specifieke uitdagingen en problemen op dit gebied. Hoe daarmee om te gaan?

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

Zelfleiderschap: doen wat je eigenlijk wil

Zelfleiderschap is waar het je uiteindelijk om te doen zal zijn, door je hele Queeste van Heling heen. Jezelf en je leven leiden zoals je bedoeld bent. Dat vraagt groeiend Zelfbewustzijn, maar óók ‘gewoon’ op reis gaan. Een begin van Zelfleiderschap om in beweging te komen. Hoe is dat?

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Ga naar de bovenkant