… meer over ADHD-medicatie

ADHD-medicatie ligt buiten mijn focus. Ik heb er zelf ook geen ervaring mee (wil ik ook niet). Of je nu medicatie gebruikt of niet, het maakt voor mijn begeleiding niets uit. Ik geef hier ook geen adviezen in.

Ik heb er natuurlijk wel algemene gedachten bij. ADHD-medicatie zal zeker zinvol kunnen zijn in ernstige gevallen, om de scherpe kantjes eraf te halen. Als je echt problemen met de studie hebt bijvoorbeeld. Tegelijk vind ik dat gebruik altijd gepaard moet gaan met coaching dan wel therapie. En dat er zeer voorzichtig omgesprongen moet worden bij kinderen. Net als ‘common-sense’ is bij anti-depressiva en slaapmiddelen.

In sommige artikelen stip ik het thema medicatie aan als het onderwerp of het beschikbare onderzoek over het onderwerp daar aanleiding toe geeft. Zoals in …

Motivatie en emotie bij ADD

Motivatie is altijd weer een punt om op afgerekend te worden. Zeker als je ADD hebt! Toch, als je eenmaal contact krijgt met wat je ècht wil. En doorkrijgt wat de rol van emotie en verlangen, lust en drift is in je ‘motivatie-systeem’, dan ontstaat er perspectief. Op gedrevenheid van binnenuit!

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant