… meer over Aandacht

De A in AD(H)D staat voor Aandacht, als in ‘aandachtstekort’. Achterliggend wordt echter nogal eenzijdig naar deze “executieve functie” gekeken: als zijnde aanhoudende centrale-taak-gerichte aandacht. Er zijn veel meer vormen denkbaar dan alleen focus op wat je te doen staat. Kijk eens naar de brede, open en glijdende blik van de jager, zoals in no-mindness (mushin). Of oog hebben voor herkennen van patronen, zoals in novelty-seeking. Hyperfocus natuurlijk, maar ook unfocus, het schijnbaar ‘erlangs kijken’ dat bevorderlijk is voor de creativiteit. En natuurlijk: affectief omzien naar elkaar.

Over het laatste gesproken: komt ADHD volgens Gabor Maté zelf niet van vroegkinderlijk emotioneel niet afgestemd contact vanuit primaire opvoeders (en later op school) naar het kind? Weer een heel andere connotatie dus van aandachtstekort.

Meer hierover in deze artikelen:

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant