… meer over Zelfbeeld

Ons zelfbeeld, ons ‘sense of self’, wie wij denken te zijn, wordt voortdurend gegenereerd in ons brein. Samengesteld uit herinneringen, emoties, gedachten, wat we belangrijk vinden, etc.

Persoonlijke groei betekent in dit kader: groeien in Zelfbewustzijn. Groeien:

  • van een ‘gereflecteerd beeld van onszelf’ dat ingevuld wordt door wat anderen ons, over wie en wat wij zijn, al dan niet zeggen. Of wat onze Innerlijke Criticus over ons te zeggen heeft. Soms is dat een zwak of negatief zelfbeeld, maar kan ook opgeblazen “imago” zijn – in ieder geval wankel en onderhevig aan zelftwijfel en hang naar bevestiging;
  • naar een ‘van binnenuit gedragen zelfbeeld’, dat gegrondvest is in een vrij bewustzijn van alles wat echt in ons is. Gedragen door een meer en meer vrije versie van onszelf. Dat vraagt een proces van Zelfconfrontratie. Meer hierover in …

Seksualiteit: zin en (on)lust bij ADD

Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit, we zijn ervoor gemaakt, brengen vitaliteit en levenszin. Voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is, is dat niet anders. Toch komt AD(H)D vaak met specifieke uitdagingen en problemen op dit gebied. Hoe daarmee om te gaan?

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant