… meer over de Pusher

De Pusher is, samen met de Innerlijke Criticus (IC) en/of de Innerlijke Rebel, een instantie die drijvend is voor je Strategische Zelf, je overlevingsdeel. Hij ‘helpt’ je om alsnog liefde of erkenning te krijgen voor kind-delen die daarvan verstoken zijn gebleven. Vaak werkt hij daarbij zonder er erg in te hebben samen met vooral de IC. Hij drijft je dwangmatig voort tot overmatige prestaties, perfectie, sterk zijn, anderen redden, pleasen, etc.. De IC laat je dan weer vastlopen in mislukking, faalangst en zelftwijfel. Wat je dan weer aanzet tot de volgende poging.

Zelf wordt hij weer gedreven door angst of afkeer voor inhouden in je Teruggetrokken Zelf. Dat wil zeggen: kind-delen en ermee verbonden afwijzingspijn. Afwijzing van Zijnskwaliteiten die er niet mochten zijn, niet liefdevol gespiegeld worden of ronduit afgewezen. Bijvoorbeeld: zachtmoedigheid, levendigheid, spontaniteit, eigenzinnigheid – vaak simpelweg kind mogen zijn.

Werken met (‘debuggen van’) de Pusher en wat deze tracht te voorkomen of verbergen is een manier om tot ont-dekking en heling te komen. Naar meer Rusten in Zijn.

Zelfleiderschap: doen wat je eigenlijk wil

Zelfleiderschap is waar het je uiteindelijk om te doen zal zijn, door je hele Queeste van Heling heen. Jezelf en je leven leiden zoals je bedoeld bent. Dat vraagt groeiend Zelfbewustzijn, maar óók ‘gewoon’ op reis gaan. Een begin van Zelfleiderschap om in beweging te komen. Hoe is dat?

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Ga naar de bovenkant