… meer over Valse Hoop

Valse Hoop is één van afweermechanismen die Ingeborg Bosch noemt in haar boek De herontdekking van het ware zelf. Een mechanisme om de oude pijn – het trauma van niet gezien, niet geliefd of gespiegeld te worden –  niet te hoeven voelen. Door juist extra je best te doen om lief gevonden te worden, te pleasen, jezelf eindeloos af te stemmen op wat de ander zou willen, wensen, denken over je. Daarbij ondertussen jezelf steeds meer te verlaten.

Het is valse hoop, want zelfs al slaag je erin om even dankbaarheid of liefde te krijgen, dan nog komt het niet aan. Niet bij het gekwetste, verwonde deel in je. Het vervult niet. Je herkent de ‘beloning’ misschien niet eens. Dus blijf je hopen … en je best doen voor de ander.

Het is een bekend afweermechanisme, juist ook bij mensen die een burn-out doormaken. En bij mensen met ADD. De enige remedie is: je omdraaien naar het innerlijke kind, kind-deel in je, dat die verdrietig en hunkerend teruggetrokken heeft. Zo een stukje van je verloren zelf herontdekken en er weer mee heel worden. Meer hierover en hoe het om te keren lees je in …

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Burn-out – a blessing in disguise

Natuurlijk voelt burn-out als een ramp. Toch omschrijven veel betroffenen hun burn-out achteraf ook als een crisis die hun leven fundamenteel ten goede heeft veranderd. Dit artikel verklaart waarom. Het erkennen van burn-out als een 'positieve ramp' en periode van spirituele 'reset' is belangrijk voor een diepgaande en blijvende heling.

Burn-out – de limbische verklaring

Burn-out is méér dan een geestelijke en lichamelijke ineenstorting door ontspoorde stress-impulsen. De Limbische Verklaring maakt aannemelijk dat burn-out vooral een emotionele crisis is, dankzij een ontregeling van het gevoelscentrum in de hersenen. Het gevolg van het langdurig oproepen van 'relevante onbewuste negatieve emoties'.

De Helling van Onvrede

Duur en ernst van burn-out blijken direct samen te hangen met de duur van het aanloopproces ernaar toe. In dit artikel wordt onderzocht waarom dat zo is. Welke rol spelen emotionele betrokkenheid (bevlogenheid), veerkracht, de mate (of illusie) van invloed - en afweermechanismen en 'negatieve emoties' in deze worsteling?

Burn-out risicofactoren – wie valt ten prooi?

Waar de één in dezelfde situatie wel burn-out raakt, kan de ander nog prima (?) doorwerken. Welke persoonlijke risicofactoren maken dat mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst, frustratie, zelftwijfel - eerder breken dan andere? Het antwoord in vijfvoud: innerlijke druk.

Ga naar de bovenkant