… meer over Collusie

Collusie is een term die bedacht is door de Zwitserse psychiater en relatietherapeut Jürg Willi. Hij gaat er uitvoerig op in in zijn boek De partnerrelatie. Het betekent letterlijk ‘samenspel’ – in de context van (liefdes)relaties.

Na verloop van tijd ontwikkelen partners vaak patronen met elkaar die hen doen verstrikken met elkaar, in ieders beperkte versie. Patronen waarbij partners de ander gebruiken als een compensatie voor aspecten van zichzelf; emotioneel en qua zelfbeeld/bevestiging afhankelijk worden van de ander. Denk bijvoorbeeld aan beschermer/beschermeling, zielepoot/hulpverlener (‘coach’) en wederzijdse man/vrouw bevestiging. Extreme voorbeelden zijn stellen waarbij sprake is van narcisme of een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Het gevolg is ook dat als de één zich wat begint te ‘differentiëren’ binnen de symbiose, de ander zich bedreigd of onthutst kan voelen. Het doorzien en losmaken uit zo’n samenspel helpt partners juist om een authentiekere relatie met zichzelf en de ander te ontwikkelingen. Meer hierover in:

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant