… meer over Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een filosofie, een levensbeschouwing en een manier van mensen begeleiden in hun spirituele ontwikkeling. Zij berust op enerzijds de moderne humanistische psychologie, en anderzijds allerlei spirituele tradities, vooral het Boeddhisme en de Boeddhistische psychologie.

Als zodanig werd het voor het eerst geformuleerd door Hans Knibbe, die hiervoor de School voor Zijnsoriëntatie oprichtte. Deze legt de nadruk vooral op het spirituele transcendente aspect en het 3e perspectief van non-dualiteit. Een vroege leerling van hem, Chris Kersten, richtte later het Centrum voor Zijnsoriëntatie op, waar ik ook mijn opleiding kreeg. Chris Kersten verlegde het zwaartepunt meer naar zelfliefde, (zelf)bevrijding en zelfleiderschap in je dagelijkse leven. Naar het ontwikkelen van je vrije versie en constructieve zelfzorg. Een meer therapeutische en aardse insteek dus.

Via Essential Waves werk ik vanuit de Zijnsgeoriënteerde filosofie en psychologie, met bijbehorende methoden en technieken. Je vindt het breeduit in eigenlijk ieder artikel. De volgende gaan daar net even wat dieper op in:

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant