… meer over Trauma

Trauma komt uit het Grieks en betekent letterlijk verwonding. Veel van de serieuzere psychische uitdagingen van mensen, inclusief burn-out en ADD, zijn terug te voeren op een oorspronkelijk trauma. Dat vraagt er vroeg of laat (alsnog) om, om geheeld te worden.

In principe zijn wij allemaal in min of mindere mate psychisch gewond, gepokt en gemazeld. Het is niet de aard van de gebeurtenis of situatie die traumatisch is, maar het effect van de gebeurtenis of situatie op ons. Hoe jonger we zijn, hoe gevoeliger ook om verwondingen op te lopen in onze botsing met de wereld. Hetzij door schokkende gebeurtenissen, hetzij door langdurigere blootstelling aan stressvolle situaties tijdens ons opgroeien. In het laatste geval noemen we dat ontwikkelingstrauma. Vooral tijdens onze vroegste ontwikkeling zijn we daar kwetsbaarder voor. Vaak valt die gevoeligheid (of veerkracht) mee, kunnen kinderen er min of meer succesvol overheen groeien. Soms niet, verdiept het zich alleen maar. En soms kan succesvol ’toegedekt’ trauma door blootstelling aan precies de juiste (hoeveelheid) stress weer manifest worden.

Nader beschouwd komt veel therapie dan ook neer op traumaverwerking. Heling van de wond, van litteken naar zachte huid, openheid naar binnen en naar buiten.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Ga naar de bovenkant