… meer over Trauma

Trauma komt uit het Grieks en betekent letterlijk verwonding. Veel van de serieuzere psychische uitdagingen van mensen, inclusief burn-out en ADD, zijn terug te voeren op een oorspronkelijk trauma. Dat vraagt er vroeg of laat (alsnog) om, om geheeld te worden.

In principe zijn wij allemaal in min of mindere mate psychisch gewond, gepokt en gemazeld. Het is niet de aard van de gebeurtenis of situatie die traumatisch is, maar het effect van de gebeurtenis of situatie op ons. Hoe jonger we zijn, hoe gevoeliger ook om verwondingen op te lopen in onze botsing met de wereld. Hetzij door schokkende gebeurtenissen, hetzij door langdurigere blootstelling aan stressvolle situaties tijdens ons opgroeien. In het laatste geval noemen we dat ontwikkelingstrauma. Vooral tijdens onze vroegste ontwikkeling zijn we daar kwetsbaarder voor. Vaak valt die gevoeligheid (of veerkracht) mee, kunnen kinderen er min of meer succesvol overheen groeien. Soms niet, verdiept het zich alleen maar. En soms kan succesvol ’toegedekt’ trauma door blootstelling aan precies de juiste (hoeveelheid) stress weer manifest worden.

Nader beschouwd komt veel therapie dan ook neer op traumaverwerking. Heling van de wond, van litteken naar zachte huid, openheid naar binnen en naar buiten.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Burn-out – de limbische verklaring

Burn-out is méér dan een geestelijke en lichamelijke ineenstorting door ontspoorde stress-impulsen. De Limbische Verklaring maakt aannemelijk dat burn-out vooral een emotionele crisis is, dankzij een ontregeling van het gevoelscentrum in de hersenen. Het gevolg van het langdurig oproepen van 'relevante onbewuste negatieve emoties'.

Ga naar de bovenkant