QUEESTE NAAR HELING

Heling en groei – als mens en spiritueel wezen – zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Eén proces – één zoektocht, waarop ik je graag wil begeleiden. Met “De Queeste” als model en landkaart, naar een vrije versie van jezelf.

JOUW EPISCHE ZOEKTOCHT
te worden wie je bent

Op die tocht wil ik jouw begeleider zijn!

Essentieel verlangen is méér dan vrij willen zijn van wat je benauwt. Van wat je de levenslust ontneemt. Van hunkering ook, naar liefde en aandacht – of angst daarvoor. Het is: verbinding voelen met de puurheid van wat je ècht wil, ècht bent. Om heel te zijn, wakker, innerlijke vrijheid in verbondenheid te voelen. Betekenisvol in het leven staan.

Of het nu heling vanuit burn-out is, je worsteling met je ADD, of ‘waar je ook maar vanaf wil’: het is een proces dat dus verder reikt dan dat. Het is Zelf-bevrijding.

Deze zoektocht doorloopt steevast vier ‘bedrijven’, als in die oude middeleeuwse ridderverhalen: de Queeste. Met jou als held(in). Het kan vandaag beginnen …

de queeste - door de betovering heen, hoe beschermend die ook kan zijn

Alphonse de Lamartine

“Verlangen en liefde zijn de vleugels van de ziel.”

De Queeste van Heling – begint bij je verlangen

Het begint met een impuls. Een innerlijke drang om op reis te gaan. Heling te zoeken, te groeien. De reis begint door daarbij stil te staan – bij het verlangen dat daaraan ten grondslag ligt.

Van hieruit gaan we vier fasen door. Of beter: vier werkstromen, want ze lopen deels gevolgtijdelijk, maar vervolgens ook parallel. In het kort:

1. Je gereed maken, op reis gaan

De basis wordt gelegd door het werken aan herverbinding met je lijf en je gevoelens, het aanleren van de Voelende Staat. Iets wat vertragen, verstillen en een liefdevolle houding naar jezelf toe vraagt.

Een training die je tussen de sessies door voortzet met zelfbeoefening (tevens een aspect van Zelfleiderschap). Meer over hoe je jezelf kunt ‘wapenen-met-zelfliefde’ lees je in mijn artikel Kracht: training en zelfzorg voor de geest.

2. De betovering verbreken – de draak verslaan

Al snel treden we, via intieme afstemming op lijf en gevoelens, in contact met onze afgesplitste en weggedrukte delen. Onze ‘weeskinderen’ en ‘draken’. Teneinde ze te bevrijden door ze door de pijn heen te trekken. Angst transformeert dan in Vrede, Verdriet blijkt Liefde en Essentieel Verlangen. Zo groeien we in zelfbewustzijn en innerlijke rijkdom.

3. De prins(es) – de innerlijke Geliefde – huwen

Als beloning voor je heldendaad mag je de prins(es) trouwen, zinnebeeld voor je innerlijke Geliefde, jouw Essentie, je persoonlijke Zijn.

Is er voldoende bevrijd, dan verbinden we ons in deze fase direct met (en maken ons ontvankelijk voor) onze Essentie, onze vrije versie. Met hoe ons spirituele wezen in de wereld wil zijn. We laten hiervoor onze geest werken via onze verbeelding, met visualisaties van Huis en Gestalte van Zijn. Zo krijgt ons zelfbewustzijn grond in ons Zijn: Zelf-bewustzijn.

4. Het Koninkrijk tot bloei brengen

Uiteindelijk – met je innerlijke Geliefde aan de hand – beërf je het koninkrijk.

Vanuit Zelfbewustzijn nemen we ons leven en onszelf meer en meer in eigen hand. We ontwikkelen Zelfleiderschap. Raken we bedreven in het omgaan met lastige gevoelens en teleurstellingen, halen we er lering en groei uit. Gaan we leven vanuit Rusten in Zijn – Doen wat je ècht wil. Vaak gaat dat nu al ‘vanzelf’, soms is daarbij extra begeleiding wenselijk. We werken aan zelfverwerkelijking, zin ervaren, onze drijfveren leren kennen, ons gedrag en ‘doen’ in lijn brengen met wie we Zijn en Willen.

de queeste - naar binnen, naar de binnenzee

Maak vandaag een begin

Voel je, dit lezende, het verlangen om met je gestolde innerlijke onvrede
aan de slag te gaan?

Je betovering te verbreken,
je draken te verslaan?

Gestalte te geven aan jouw
Heling en Groei als mens?

Erken je het belang
van transformerende ervaringen?
Wat cliënten ervoeren die je vóór gingen?

Dan loop ik graag met je op.

Lees hoe ik begeleiding concreet maak.
Wat mijn aanbod en aanpak is.

Zet dan de eerste stap!
Het brengt je meteen op weg.

“Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren.
Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg.“
Rainer Maria Rilke

2. De Queeste bij AD(h)D

“De metafoor van de Queeste gebruikte ik voor het eerst in mijn artikel Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD. Daarin vatte ik de wetenschappelijk onderbouwde visie van Gabor Maté samen, waarop mijn benadering is gebaseerd.

Deze komt erop neer dat AD(H)D teruggaat op een combinatie van hooggevoeligheid en vroegkinderlijk trauma. In reactie op de stress die daarmee gepaard vindt er een afwijkende ontwikkeling van je hersenen, je hersenverbindingen, plaats.

De draak in de wolken

Dit trauma is vaak later in je jeugd verder verdiept en ingesleten: met alle ‘gevolgschade’ van dien aan je zelfbeeld, zelfvertrouwen en je vermogen om  hechte relaties aan te gaan. Naast alle dagelijkse moeite om je hoofd bij dingen te houden. Het maakt dat iets in je hoofd liever in ‘de wolken’ is dan in het hier en nu, dat pijnlijk kan zijn. Zelfs als die wolken, die mist in je hoofd, je eerder hinderen om echt bij jezelf en in het leven te staan.

Een queeste van zelfacceptatie naar zelfbewustzijn

In dit artikel leg ik vervolgens een relatie tussen de manier waarop Gabor Maté zelf lotgenoten (hij heeft zelf ADHD) begeleidt en de filosofie en benadering vanuit de Zijnsoriëntatie. Die sluiten mooi op elkaar aan. Dit werk ik uit in een ‘procesmatige benadering’, die ik vanaf dat moment de Queeste ben gaan noemen.

De Queeste richt zich op het boven water halen en alsnog verwerken van wat ons op de achtergrond belast en doet dissociëren – van ons lijf, onze gevoelens, het hier en nu. Om van daaruit ons vermogen tot emotieverwerking te versterken.

Het gaat echter verder dan dat: het gaat erom te ont-dekken en zuiveren van wat in het spoor van dat trauma nog meer in ons uit zicht en verwrongen is geraakt. Je vrije versie. Daarbij horen óók de gaven die juist in onze AD(H)D-neurologie verborgen gaan.

Gaven waar ik op hint in bijvoorbeeld ADD en burn-out 3: wat wèl werkt!, maar ook ADD en de kracht van unfocus (2) en vooral ook Creativiteit en ADD – speel jezelf!.

Om zo zelfbewustzijn en zelfleiderschap te ontwikkelen.

de queeste - als de mist optrekt

3. De Queeste bij burn-out

Al eerder ontwikkelde ik een procesmatige benadering van burn-out.

Burn-out zie ik als een ingrijpende emotionele en spirituele crisis. Vanuit een intens verlangen naar bevrijding. Allereerst van emotionele uitputting die de kern ervan vormt, maar dan ook van jezelf: te kunnen leven vanuit wat er ècht in je wil.

De draak in de limbische kelder

In Burn-out – de limbische verklaring laat ik zien wat er feitelijk gebeurt als je burn-out raakt. Allerlei diep weggestopt zeer, waar ieder van ons wel in min of meerdere mate door getekend is, komt dan boven. Overspoelt ons, put ons uit, schudt hevig aan onze grondvesten.

Burn-out begeleiding moet dan ook verder gaan dan rust brengen en herstel. Het is tijd om die kelder in ons op te ruimen en het leven anders gestalte te geven. Meer in overeenstemming met wie we feitelijk zijn.

Branding

Aanvankelijk noemde ik die benadering “Branding”. Zie mijn artikel Branding: principes van zijn-gerichte burn-out coaching. Hierin beschrijf ik burn-out als een branding die je dóór moet om nieuwe grond aan je voeten te krijgen.

Inhoudelijk en procesmatig is het echter hetzelfde als bij ADD: het aangaan van de traumatische impact op je leven. Het opruimen van die limbische kelder. En het hervinden van jezelf. Van daaruit je leven anders te gaan leiden. Vanuit je Zelf.

Rainer Maria Rilke

“Dat is Verlangen: wonen in de golven
en geen thuis hebben in de tijd.
En dat zijn Wensen: fluisterende dialogen
tussen moment en eeuwigheid.”