OPGEBRAND?

De kern van de Essential Waves benadering van burn-out coaching is: het onderkennen ervan als spirituele crisis. Als aanzet om je authentieke innerlijke kracht te hervinden. Om er van daaruit vitaler en gelukkiger uit te komen.

EEN UNIEKE KIJK
op burn-out coaching

Burn-out als crisis èn kans

Ik heb het zelf doorgemaakt. Daarom weet ik hoezeer het je óók kan brengen bij wie je eigenlijk bent. Naar levensvervulling van binnenuit.

Dat vraagt burn-out te zien als wake-up call van je diepste zelf. Als een daad van verzet van lichaam en geest. De mogelijkheid van een nieuw begin.

Het begint met Acceptatie van precies zoals je nu bent. Van daaruit groeiend in Zelfbewustzijn en Zelfleiderschap.

burn-out coaching

HOEZO
SURVIVAL?

Burn-out is de ultieme verzetsdaad van levenslust. Daarom willen we niet terugdeinzen naar de ‘normaliteit’ van waar we gekomen zijn, maar die levenskracht gebruiken om deze chaos te doorstaan en te doorleven.
De branding dóór breken, de bergen óver trekken, naar wat ons diep van binnen drijft en trekt!

1. Burn-out coaching – leren blijven bij je pijn

Als je echt burn-out bent sta je lichamelijk en geestelijk volkomen uit het lood. Emotioneel ga je door een achtbaan van heftige emoties. Ook je lichaam voelt anders, je werkelijkheidsbeleving is vreemd. En je verstand, waar je altijd op kon vertrouwen, werkt niet meer.

Je eerste neiging is: zo snel mogelijk proberen ‘terug naar normaal’ te gaan. Weinig kans – hoe harder je je verzet, hoe meer pijn het doet. En terug naar ‘normaal’ bestaat gewoonweg niet, want ‘normaal’ heeft je ziek gemaakt. Je kunt alleen ‘vooruit’.

Survival

Dat betekent: eerst maar bij de pijn kunnen blijven en leren er voor jezelf zijn. Zie het als overleven in de woestijn: om je kern te vinden, en er sterker, meer jezelf weer uit te komen. De branding te durven doorstaan – want pas daarachter wacht je nieuwe grond onder de voeten.

Burn-out als Kans

Dan zal je zien, dat burn-out ook een kans voor je kan zijn:

 • Er is even geen gisteren en morgen meer – alleen maar vandaag, nu. Het dwingt je stil te staan bij hoe het nu is.
 • Je lichaam voelt anders, de werkelijkheid vreemd. Als je doorbijt kan je je een meer open manier van ‘zijn’ en ‘ervaren’ eigen maken.
 • Je verstand (denken, verklaren, plannen, geheugen) ligt lam. Daardoor is er nu ruimte voor direct contact met je gevoelens. Pijnlijk eerst – maar het geeft ook zoveel meer kleur aan liefde en vriendschap, ontroering, vreugde!
 • Met alle stress en emoties komen ook oude, weggestopte gevoelens en herinneringen omhoog. Nu is er de mogelijkheid ze onder ogen te zien en op te ruimen.

Hoe pijnlijk ook – in het lood schuilt goud, een startkapitaal voor een herwonnen leven.

Stapsgewijs naar wie je werkelijk bent

Het proces begint bij bewust en vrij bij je lichaam en emoties kunnen zijn. Geleidelijk maken we contact met wat jou tegenhoudt, beklemt en benauwt – en zetten daar de beleving van jouw Essentie tegenover.

Zelf-bewust gaan we verder met het ontdekken van de betekenis van dit alles. Hoe je kunt doen wat je werkelijk wil – en wat je daarin tegenhoudt.

burn-out coaching

2. Mijn eigen burn-out-komst

Eind 2015 raakte ik zelf behoorlijk burn-out. Natuurlijk was dat heel erg lastig en pijnlijk. En zelfs meer dan anderhalf jaar later kwamen soms de symptomen even terug. Als ik erg moe was, of ergens tegenop zag. Dan herinnerde ik mij weer even hoe zwaar het was, hoe diep gewond ik ben.

En toch …

Toch heeft (de manier waarop ik omgegaan ben met) mijn burn-out mij ook veel gebracht. Zoveel, dat ik het niet gemist had willen hebben:

 • Ik leef meer dan ooit vanuit mijn hart. Ik voel mij daardoor bezield door wat ik echt van binnen als betekenisvol ervaar.
 • Mijn gevoelens beleef ik veel intenser, zowel de fijne als de lastige. Daardoor heeft mijn leven veel meer diepgang en kleur.
 • Doordat ik zo vanuit mijn diepste zelf leef, raakt het oordeel van anderen mij minder dan voorheen.
 • Mijn relaties zijn meer hart-tot-hart en daardoor verrijkender.
 • Creatief gezien ben ik eigenwijzer dan tevoren. Ik doe de dingen zoals ze in mij opkomen, zoals ik ze zie.

De belangrijkste factor was, dat ik er vanaf het begin van overtuigd was, dat ik hier sterker maar vooral ook vrijer uit zou komen.

Hoe ik mijn burn-out doorkwam? Download mijn boek!

Vanuit die gedachte begeleidde ik mijzelf met allerlei oefeningen en activiteiten die ik jou ook wil gunnen. Ik schreef er daarom een boekje over: Burn-out, en nu?. Geïllustreerd met foto’s en gedichten van mijzelf uit deze periode.

Je kunt het gratis als ebook bij mij aanvragen via onderstaande knop. Daarnaast kan je het ook gedrukt rechtstreeks bestellen bij Blurb, bijvoorbeeld als cadeau voor een goede vriend of collega.

“Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.”

Henry David Thoreau

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.”

John F. Kennedy

“Feelings are your guide. Trust your feelings and learn to express them, and do not blame anyone for how you feel. Be yourself, observe yourself. Look to understand any crisis you have been in or will be in.”

Barbara Marciniak

“I’m convinced that, when everything is wiped blank, it’s life ’s way of forcing you to become acquainted with and aware of who you are now, who you can become. What is the fulfillment of your soul?”

Jennifer DeLucy

“Crisis is what suppressed pain looks like; it always comes to the surface. It shakes you into reflection and healing.”

Bryant McGill

“Crisis is een productieve toestand – je moet hem alleen van de bijsmaak van de catastrofe ontdoen.”

Max Frisch

“Have you ever noticed that just before something big happens in life, there is a crisis of some sort?”

Tobin Wilson

3. Wat maakt Essential Waves uniek?

Er zijn drie belangrijke redenen om voor mijn / Essential Waves’ aanpak van burn-out coaching te kiezen:

Ervaringsdeskundig

Er zijn vele therapeuten en coaches die begeleiding bieden voor mensen in een burn-out. Er zijn er echter maar weinig die het zelf meegemaakt hebben (zie ook mijn boek) en die dus echt weten wat jij voelt.

Ervaringsdeskundig betekent ook: dat ik mijn opleiding tot Zijnsgeoriënteerd therapeut startte tijdens mijn burn-out èn daarbij tevens zelf coaching kreeg. Dus weet ik van binnenuit wat werkt en niet werkt – en waarom. Die inzichten heb ik verder uitgebouwd met specifieke aanvullende studie en in mijn werk met cliënten.

Deze deskundigheid vindt zijn weg in een stroom artikelen over het onderwerp. Via deze artikelen ben je waarschijnlijk hier uitgekomen.

Werkvloerervaring

Tegelijk heb ik meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, in meerdere sectoren en bij verschillende werkgevers. Ik weet van binnenuit hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Zo heb ik kennis en ervaring opgedaan met wat er op het snijvlak van organisatie en mens goed en fout kan gaan, stress veroorzaakt en arbeidsvreugde geeft.

Unieke benadering

Op basis van die kennis en ervaring heb ik een eigen Zijnsgeoriënteerde, therapeutisch en spiritueel ingestoken benadering van burn-out coaching ontwikkeld: De Queeste (voorheen: Branding).

Deze onderscheidt zich door:

 • een positieve visie op burn-out en de (burn-out) mens;
 • een focus op persoonlijke groei en zelfbevrijding – heelwording i.p.v. herstel van vóór je burn-out;
 • een benadering die óók kritisch naar de organisatie en jouw functioneren daarin durft te kijken.

Vooral: heling als groeiproces

Het is echter vooral een benadering die systematisch en Zijnsgericht is.

Stapsgewijs, laagje voor laagje, breng ik je naar wie je werkelijk bent: naar Rusten in jouw Zijn, Doen wat je ècht Wil. Hoe je die Queeste naar Heling en Zelfbevrijding voor je moet zien? Lees verder …

burn-out coaching

4. De spirituele dimensie

Kenmerkend voor de benadering van Essential Waves is de spirituele insteek – gericht op zingeving, persoonlijke groei en bevrijding.

Spiritualiteit: drie vragen aan jezelf

Als je heel eerlijk bent naar jezelf, spelen er op de achtergrond bij burn-out altijd drie wezenlijke vragen aan jezelf:

 • Waar doe/deed ik het allemaal voor?
 • Wie ben ik echt?
 • Hoe wil ik eigenlijk in het leven staan?

Ook als je je daarvan niet onmiddellijk bewust bent. Je open stellen voor de mogelijkheid dat deze vragen spelen en direct verbonden zijn met het feit dat je burn-out geraakt bent, is echter een cruciale stap in je heling.

Eerlijk naar jezelf

Stel je maar eens open voor de mogelijkheid, dat je burn-out het einde markeert van antwoorden die niet meer passen. Misschien wel nooit echt gepast hebben. Lees ook eens mijn artikel hierover.

Gaan (her)leven vanuit je hart en ziel

De tweede stap is je te openen voor oorspronkelijker antwoorden van binnenuit. Vanuit jouw Spirit, jouw Essentie, jouw Zijn. Vanuit die kern in jou die zegt, met Hans Knibbe, “Zie je bent al vrij“. Om je, vanuit dat Kostbare in je, je steeds meer verbonden te voelen, te léven.

5. Hoe werken we dan concreet?

Volg je mij, ben je zover? Voel je dan ook de noodzaak van een vorm van burn-out coaching die Zijns-hout snijdt? Voorbij eindeloos praten en ontspannen – op het snijvlak van Voelen en Zijn: je Sense of Self.

Benieuwd naar wat dat praktisch betekent? Lees dan hier verder:

EEN NIEUWE TOEKOMST

Het gaat er niet om jou ‘beter’ te maken, maar om je te trainen in bewustwording en zelf-ontplooiing voor de rest van je leven. Zelfbewustzijn en Zelfleiderschap, ‘rustend in jouw Zijn’!