“ONOPLETTEND”?

Uitgangspunt van de Essential Waves benadering van ADD/ADHD is dat er een gave in verscholen gaat – aspecten van het Kostbare in jou. Die gaan we samen, vanuit zelfacceptatie en -liefde, ont-dekken en tot leven brengen.

ZELFACCEPTATIE
en ADD/ADHD als (op)gave

Natuurlijk komt je ADD of ADHD met de nodige lastigheden, voor jezelf en voor je omgeving. Vaak voelt het als een regelrechte vloek.

Tegelijk ben je gezegend met unieke kwaliteiten. Je behoort óók tot de out-of-the-box denkers, nek-uitstekers, creatievelingen. Iemand die bij uitstek kan meevoelen en -denken met anderen. Twee onscheidbare kanten van dezelfde medaille.

Toch werd je van kind af aan eerder aangesproken op hoe ‘vaag’ of ‘druk’ je bent, je ‘gebrek aan inzet’, ‘desinteresse’. Dat heeft zijn sporen in je nagelaten. Je zou ‘normaal’ willen zijn.

Hoe zou het zijn als je je zelftwijfel kon omzetten in zelfliefde en -waardering? Zou je dan ook niet je ADD/ADHD kunnen omarmen als deel van hoe betekenisvol jij bent?

ADD / ADHD coaching naar zelfacceptatie, zelfliefde en zelfwaardering

HOEZO
GAVE?

Uit eigen ervaring met ADD weet ik dat jouw ‘neurodesign’ ook zijn sterke kanten heeft. Zelfacceptatie en -waardering, leven vanuit je diepste verlangens en ’tweaking’ van hoe het in je werkt, vormen de sleutel om het bijzondere geschenk aan de wereld dat jij bent te ontsluiten.

ADD en de vuurtoren als symbool van het Zelf

1. Her-ken je jezelf?

Als kind werd je er al dagelijks op aangesproken. Dat je een slome was, een dromer. Dat je lui was en niet op kon letten. Altijd verstrooid of in gedachten. Of juist super druk, niet stil kon zitten.

Ook nu je volwassen bent …

… loop je geregeld tegen jezelf aan. Je afwezigheid, verstrooidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen. Die zucht naar prikkels, innerlijke onrust en/of hyperbeweeglijkheid van je. Jouw secundair of juist erg impulsief reageren. De moeizame en intense emotieverwerking van je, je piekeren en malen.

Gelukkig blijft veel hiervan voor de buitenwereld verborgen. Je hebt manieren gevonden om ondanks alles toch redelijk succesvol en gelukkig te worden. Maar toch. Altijd maar weer die negatieve commentaren. Op hoe je dingen doet en niet doet.

Commentaren die zich ook in je eigen hoofd hebben vastgezet. In zelftwijfel en zelfveroordeling. Tot je niet meer weet wie je nu echt bent. En waar je kracht juist wel in ligt. Het begint te knagen.

Waar te beginnen?

De neiging is groot te beginnen waar het wringt. Het nog beter opvangen of maskeren van wat er moeilijk gaat.

In mijn benadering beginnen we echter bij wie je bent – en bedoeld Bent. Aan het begrijpen van jezelf als geschenk aan de wereld.

2. Alles begint bij zelfacceptatie

In plaats van alle aandacht te richten op wat er aan je ‘verbeterd’ en aangepast moet worden, beginnen we daarom bij het verkennen van hoe je nu ten diepste bent.

Om van daaruit te ervaren, dat ook jouw neurologische geaardheid een bijzonder onderdeel en medium is om jezelf en je rijkdom in de wereld te zetten. Zolang je maar de bijbehorende gebruikshandleiding weet te hanteren. Hoe klinkt dat?

Hoe het Nu is

Dat begint bij contact maken met hoe je nu bent, wat je voelt, hoe je gevoelens verwerkt, je geest werkt. Dat doen we door op een zachte en liefdevolle manier bij jezelf te leren zijn.

Daarbij onderzoeken we waar je tegenaan loopt en wat dat met je doet. Welke innerlijke dynamiek aan onverwerkte emoties en overtuigingen – voortkomend uit vroegkinderlijk trauma (Gabor Maté) en ‘gevolgschade’ in je latere leven – maakt zich van je meester?

Hoe kan je er juist dan voor jezelf zijn?

Er niet omheen lopen

Juist door dóór de moeilijkheden en de daarmee gepaarde gaande innerlijke conflicten héén te gaan, kunnen we de andere kant bereiken. Verborgen motivatoren en kwaliteiten ontdekken, je deze eigen maken en inzetten om je moeilijkheden te overwinnen.

Her-ontdekking van wie je bent

Zelfliefde en compassie met jezelf zie ik daarom als de sleutel tot een her-ontdekking van wie je bent als mens, in je vrije versie, levend vanuit het Kostbare in jou. Niet als bedacht ideaal- of droombeeld maar als ervaring, als realiteit in het hier en nu.

Daarbij werken we ook aan een positiever inzicht en herkenning van wat er aan gaven in jouw ‘neurodesign’ schuil gaan. Daarbij sluiten we aan bij het werk van bijvoorbeeld Thom Hartmann en Lara Honos-Webb.

Vanuit die ervaring herschrijf je je Zelfbeeld: jouw zijnskwaliteiten, jouw drijfveren, jouw zijnstalenten. En fundamenteler: groeit je gevoel van eigenwaarde en zelfrespect.

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.”

Albert Einstein

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

Albert Einstein

“Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal.”

Albert Einstein

“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.”

Albert Einstein

“Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.”

Albert Einstein

“Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.”

Albert Einstein

“Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

“Een mens moet chaos in zichzelf hebben, wil hij het leven schenken aan een dansende ster.”

Friedrich Wilhelm Nietsche

“Nu ben ik licht, nu vlieg ik, nu zie ik mezelf onder mij, nu danst er een god door mij.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

3. Waar werken we naar toe?

Doel is om vanuit je persoonlijke essentiële kracht te kunnen leven, je zelftwijfel te overwinnen en je innerlijke chaos te kunnen beteugelen. Om van daaruit te kunnen stralen, impact hebben, betekenis kunnen ervaren en geven. Dat bereiken we door:

Lichaam- en emotiegerichte training en zelfbeoefening, met als doel:

  • je aandacht tot rust te brengen èn te verruimen;
  • intimiteit te ontwikkelen met je lichaamssensaties als ingang tot wat er werkelijk in je leeft;
  • compassievol en constructief te kunnen zijn bij ook je ‘negatieve’ emoties (angst, woede, schuld en schaamte, verdriet).

Zelfacceptatie en zelfliefde te bewerkstelligen door:

  • de innerlijke dynamiek van zelftwijfel en ‘goed maken’, van willen vluchten en opstandigheid, om te buigen naar zelfacceptatie en zelfliefde;
  • aansluiting te vinden bij jouw Spirit en Zijnskwaliteiten;
  • inzicht te krijgen in de unieke kwaliteiten van jouw ‘neurodesign’.

Zelfleiderschap: van daaruit je leven op jouw manier te leiden, door:

  • je diepste drijfveren en verlangens aan te boren en te mobiliseren;
  • van daaruit je ‘gebruikshandleiding’ te ontcijferen:
  • je eigen ‘hacks’ toepassen om met je lastigheden om te gaan;
  • te ontdekken en doen wat je ècht wil.

Benieuwd waarop een Zijnsgeoriënteerde benadering van ‘heling bij ADD’ gebaseerd is? En hoe het werkt? Lees dan:

ADD - meer dan dromerigheid

4. Wat bied ik concreet?

Persoonlijke begeleiding – is de kern van wat ik je kan bieden. Mijn benadering van ADD/ADHD coaching is therapeutisch en spiritueel ingestoken – gericht op heling: Rusten in jouw anders/eigen Zijn.

Over het waarom en hoe hiervan kan je meer lezen in mijn artikel “Èchte Aandacht – een Queeste naar Heling bij ADD” – zie ook de knop hiernaast. Dit is eventueel prima te combineren met (vaardigheids-) cursussen en trainingen van derden, zoals PsyQ. >> Benieuwd? Maak een afspraak!

Artikelen – (zelf)kennis is ‘key’. Daarom schrijf ik regelmatig artikelen die betrekking hebben op ADD en ADHD. Degelijk onderbouwd, maar altijd constructief ingestoken. Tegelijk: persoonlijk en herkenbaar, voor hoe het ècht voor jou (en mij) is.  >> Via deze link krijg je meteen een selectie.

Webinar “AD(H)D van binnenuit!” – voor een verfrissende en integrale kijk op ADD/ADHD, vanuit hoe het werkelijk is – en hoe ik die wil benaderen. Ik geef het (avondvullende) webinar pakweg vier keer per jaar.  >> Dus doe eens mee!

HOEZO GESTOORD?

“Je bent zo mooi anders dan ik,

natuurlijk niet meer of minder maar

zo mooi anders,

ik zou je nooit

anders dan anders willen.”

– Hans Andreus –