GESTAGNEERD?

Komt er in je kunstenaarschap méér omhoog dan je aan lijkt te kunnen? Ervaar je stagnatie in je artistieke zelfexpressie? De draad kwijt, de drang of juist de pijn te groot? Zoek dan herbronning in jezelf, hernieuwde levenskunst!

KUNSTENAARSCHAP
herbronning met je Zelf

Coaching in levens-kunstenaarschap

Of je nu pro of amateur bent, kunstenaar of maker: je wil met jouw esthetiek, jouw verbeelding, mensen ráken. Dat verlangen brengt je onherroepelijk bij wat jou raakt. Jou kwetsbaar maakt. Zo zet je kunstenaarschap jezelf op scherp. ‘There is skin in the game’.

Soms lijkt wat er in je omhoog komt echter zó niet te duiden, zó niet te verbeelden, en tegelijk zó dringend. Meer dan je aan kan, je verslikt je erin, of verliest jezelf in ‘numbness’ en zelftwijfel. Er dreigt stagnatie!

Je verlangen is weer stroming voelen, vanuit herbronning met je verbeelding, je Essentie. De blokkade aangaan, bevrijden, omzetten in hernieuwd (levens-) kunstenaarschap.

signatuur - kunnen zien wat jou en je foto's samenhoudt

KAHLIL GIBRAN

“Liefde is een woord van licht,
geschreven door een hand van licht,
op een bladzijde van licht.”

1. Als ‘sublimatie’ menens wordt

Kunstzinnige, creatieve en schoonheid-gedreven mensen zijn veelal ook (hoog-)gevoelige wezens. Helaas ook gevoelig voor psychische uitdagingen.

Enerzijds omdat je op een intensere manier met de wereld, je medemens en vooral ook met jezelf en je emoties omgaat. Anderzijds omdat je geest meer dan gemiddeld creatief en associatief ‘bezig’ is. Zich makkelijk verliest in bespiegelingen, zelfreflectie en ‘brainwaves’. Vaak is er ook sprake van een vorm van neurodiversiteit, zoals AD(H)D.

Je creatieve ontwikkeling gaat dan ook altijd hand in hand met het verwerken van innerlijke problematiek. Je speelsheid en kunstzinnigheid de vrije loop laten blijkt dan een mooie manier om als mens te groeien.

Freud noemde kunst dan ook een vorm van ‘sublimatie‘: je instincten, lust, emoties en innerlijke conflicten op een hoger plan tot uiting en ontspanning brengen.

Bewust en onbewust

Dat verwerken verloopt deels bewust, maar nog veel vaker onbewust. Totdat die verwerking stokt of heftig opspeelt, in jezelf en in je leven aan de oppervlakte komt. Dat uit zich dan in de vorm van:

  • Creatieve blokkade, zelftwijfel, zwaarmoedigheid, frustratie, stikken in verdriet of woede, “numbness” en uitstelgedrag;
  • Psychosociale problemen, zoals in je relatie, sociale leven, werk;
  • Een onbestemd maar pijnlijk verlangen naar zelfbevrijding, spirituele en artistieke vernieuwing, inspiratie.

als fotograaf - jezelf opnieuw in beeld krijgen

2. Wat er dan nodig is

Wat er dan nodig is, is om op een andere manier met jezelf, je emoties, je verleden en heden om te gaan. Te helen, verbinden in jezelf wat gebroken is. Zodat het in je weer kan stromen.

Hoe fijn zou het dan niet zijn om hieraan te werken met een coach/therapeut, met wie je:

  • Je persoonlijke problematiek en verlangen naar heling en spirituele groei kunt doorwerken;
  • Waarbij nadrukkelijk de verbinding gelegd wordt met jouw kunstenaarschap en artistieke zelfexpressie;
  • Die je kan helpen spiegelen hoe jouw verbeelding, je (laten) Zien en Zijn elkaar in de weg zitten;
  • Om je opnieuw te verbinden met de bron van inspiratie en levenskunst in je zelf, je Essentie.

Een therapeutisch coach in levens/kunstenaarschap dus, die je helpt helen en groeien, als mens èn als (bijvoorbeeld) fotograaf of dichter. Of web designer, grafisch vormgever, leraar – of waar je je speelsheid, gevoel voor schoonheid en creativiteit ook maar voor gebruikt.

Dat is precies waar Essential Waves’ Levens|Kunst voor staat!

“Photography is a way of feeling, of touching, of loving.”

Aaron Siskind

“A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.”

Diane Arbus

“I am not interested in shooting new things – I am interested to see things new.”

Ernst Haas

“There are always two people in every picture: the photographer and the viewer.”

Ansel Adams

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.”

Ansel Adams

“Photography for me is not looking, it’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures.”

Don McCullin

“Photography is an art of observation. It has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them.”

Elliot Erwitt

“There is only you and your camera. The limitations in your photography are in yourself, for what we see is what we are.”

Ernst Haas

“I find humor in many situations and things and I tend to make photographs that point out these things. We photograph according to our character.”

Huy Nguyen

3. Hoe gaan we met elkaar aan de slag?

Het begint met de intake, waarin we je persoonlijke problematiek bespreken in samenhang met je portfolio. Vervolgens doorlopen we de ‘gebruikelijke’ Queeste naar Heling, mijn metafoor voor je helingsproces – maar dan anders.

Gereed maken: voelende staat & metaforisch kijken

In de sessies die we vervolgens met elkaar aangaan ligt nadruk in eerste instantie op het (herstellen van) contact met je lichaam en de daarin ‘opgesloten’ emoties. Daarbij gebruiken we ook je artistieke werk: vraag ik je om je gevoelens en innerlijke conflicten ook kunstzinnig tot uitdrukking te brengen.

Tegelijk leer ik je op een andere – ruimere, open maar alerte – manier van kijken, voelen, ruiken, luisteren. Je zintuigen te gebruiken.

Draken verslaan, betoveringen verbreken

Vanuit deze basis – in het hier en nu en in vol contact met je lichaam – kan je vervolgens op een dieper niveau bij je onverwerkte emoties en innerlijke conflicten komen en blijven. Tegelijk krijg je toegang, via je voelende staat, tot een dieper laag van Zijn (Essentie) in jezelf.

Opnieuw gebruik je kunstzinnige expressie als medium om dat ook voor jezelf zichtbaar en voelbaar te maken. En er daarbij meer en meer vanuit zelfacceptatie en zelfliefde voor jezelf te zijn.

Zelfbewustzijn en werken in de Zijnsstaat

Die diepere Zijns-laag gaan we ook direct in, door middel van visualisaties en het werken met wat er zich daarin aandient. Opnieuw gebruik je je fotografie, tekenen of dichten als medium om het kanaal met je Essentie te verdiepen.

Zelfleiderschap & Signatuur

Vanuit een dieper en vrijer contact met jezelf lost er dan vaak al vanzelf een belangrijk deel van je belemmerende overtuigingen en zelfbeelden op. Tegelijk krijg je zicht op je signatuur en de richting die je met jezelf en je werk op wil. Eventueel coach ik je verder om nog beter handen en voeten te geven aan je herwonnen artistiek zelfleiderschap.

als fotograaf - weer landen op je eigen strand

4. Iets voor jou?

Levens|Kunst is dus een vorm van persoonlijke begeleiding (therapie en coaching) die gericht is op mensen:

  • die hun artistieke zelfexpressie serieus nemen – als deel van hun identiteit, als bron voor zowel hun levensvreugde als hun werk. Oók als dat laatste zelf niet kunstzinnig is, maar wel creativiteit vraagt.
  • die zich bovendien in een fase van persoonlijke en artistieke crisis of groei bevinden.

De nadruk ligt daarbij op Zijnsoriëntatie, in samenhang met reflectie op jouw uitingen, manier van zien en Zijn.

WAYNE
ROWE

“The more you actively look, the more the action will become intuitive and natural, subconscious and effortless. With practice, your eye will be intuitively and subconsciously drawn to the light, and the light will be drawn to your eye.” (uit: Zen and the Magic of Photography)