ONT|MOETEN
doen wat je ècht wil

Gaan leven vanuit mijn hart, doen wat ik ècht wil – dat was voor mij, Gerphil Kerkhof (1958), best een lange weg. Een weg die trouwens nog steeds voort kronkelt. Wil jij ook die kant op, de kant van jouw hart? Dan loop ik graag een eindje met je mee. Dat is wat ik wil. Jou dan bijstaan in je proces van zelfbevrijding, heling en persoonlijke groei. Waarom zou jij dat willen? En wie ben ik dan wel?

Zelfbevrijding is ont|moeten, en tegelijk de ontmoeting met je Zelf aangaan. Dat vraagt durf, en vertrouwen – juist ook in je coach. Het vraagt een coach die rust en vertrouwen uitstraalt, je past als een oude jas.

Daarom hecht ik er zo aan dat jij en ik elkaar echt kunnen vinden. Dat er een match is. Je in mij precies die gevoeligheid en dat inlevingsvermogen treft die je nodig hebt. De juiste balans tussen spiritualiteit en aardse ‘common sense’. Levenservaring.

DE MENS ACHTER ESSENTIAL WAVES

Ik vertel je daarom hieronder graag meer over wat voor persoon ik ben. Mijn levensverhaal – hoe ik zo geworden ben. Hoe ik mij, gedurende en na mijn zware burn-out, ontwikkeld heb tot coach en therapeut ‘met een spirituele twist’. Hoe het komt dat ik mij nu met zoveel plezier inzet voor het begeleiden van mensen die, net als ik enkele jaren terug, verlangen naar geestelijke, gevoelsmatige en creatieve bevrijding. Dat de ontdekking/diagnose van mijn ADD niet alleen veel herkenning en verklaring bracht voor mijzelf, maar mij ook extra richting gegeven heeft. En waar ik qua professionaliteit nu sta.

Krijg je, na deze vluchtige introductie zin, in een echte ontmoeting? Laten we dan afspreken!

Gerphil Kerkhof

Maar wie ben ik?

Ik ben de trotse vader van drie zoons en opa van drie kleindochtertjes. In mijn vrije tijd ligt mijn passie bij fotografie en schrijven.

Men noemt mij gevoelig en empathisch, geduldig en vasthoudend, indringend en respectvol, soms wat stil maar ook rustgevend en vertrouwen wekkend. Verder ook zachtmoedig en tegelijk scherp van geest, diepzinnig doch pragmatisch, filosofisch en poëtisch.

Sinds oktober 2018 weet ik ook dat ik ADD heb – een feest van herkenning! Daardoor ben ik bij vlagen ook best wel verstrooid en dromerig (maar met hyperfocus op jou). En ik heb humor!

ONTMOETING

alles stroomt – ook je Zelf wil steeds opnieuw ontmoet en her(uitge)vonden worden – ’the story of my life’

Mijn Levensverhaal

… kan, zoals boven aangestipt, opgehangen worden aan de drie grote persoonlijke omwentelingen in mijn leven: massa-werkloosheid en jonge vaderschap – scheiding en carrière – burn-out en nieuw begin. Elke periode heeft zo zijn eigen thema’s.

1. Taal en Verbeelding

Van oorsprong heb ik Duitse taal- en letterkunde gestudeerd. Eigenlijk hield ik mij bezig met de magie van taal en verbeelding. Een aanstekelijke ontmoeting met alles wat leeft in de menselijke geest en het hart. Daar bracht ik van alles mee in verband: filosofie, psychologie, sociologie – en het transcendente.

Gaandeweg drong het echter tot mij door, dat ik ‘de wereld’ in moest om mijzelf ‘next level’ te brengen. Op aarde moest landen. Daar werkzaam zijn, ervaring opdoen, concreet worden, invloed krijgen, groeien. Dus manoeuvreerde ik mij het bedrijfsleven in. Daartoe werd ik ook wel gestimuleerd door mijn jonge vaderschap: er moest immers brood op de plank. Een moeilijke fase, want begin jaren ’80 was crisistijd, er heerste massawerkloosheid.

2. Technologie en Organisatie

Mijn ‘ingang’ was marketing en marktonderzoek in de opkomende automatisering. In het begin zette ik mijn spirituele zoektocht nog wel voort. Zo volgde ik drie jaar lang intuïtieve training bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie. Ook deed ik een jaar Hypnotherapie en hield ik mij bezig met geleide fantasie, visualisatie, de suggestieve kracht van taal en NLP. Mijn scheiding maakte het echter steeds moeilijker die twee sporen te blijven volgen. Dus wierp ik mij gaandeweg helemaal op mijn ‘echte werk’.

Zo ontwikkelde ik mij tot management consultant en tenslotte enterprise architect, bij een grote verscheidenheid aan organisaties. Het was werk dat het uiterste van je vraagt. In termen van zowel abstract denken als overtuigen, netwerken, samenwerken, beïnvloeden en belangen afwegen, invoelen en doorzetten. En eindeloos geduld oefenen, kunnen incasseren. Vele ontmoetingen – jezelf ook tegenkomen.

3. Zijn en Bewustzijn

Tenslotte raakte ik eind 2015 in een burn-out. De maanden ervoor bouwde zich rond mijn werk steeds meer spanning op. Toch zag ik het niet aankomen. In een paar weken tijd werd de grond onder me vandaan getrokken. Achteraf weet ik dat de aanloop al veel eerder begon. Ik schat vijf tot zeven jaar terug. Toenemende frustratie en boosheid, me onbegrepen voelen en onbestemd verdriet.

Mijn afglijden in burn-out kon ik eerst nog afwenden door verbeelding van wat in mij leefde – in mijn fotografie. Tot dat niet meer genoeg was. Ik moest terug naar wie ik ben, naar wat er in mij leeft en geleefd wilde worden. Daarmee markeerde die burn-out ook een nieuw begin. Een nieuwe ontmoeting van en met mijzelf. Transformatie! Mijn cocon uit! Worden wie ik ècht ben: versie 2.0!

Gerphil 2.0

Zo begon ik aan mijn ontpoppen tot zijnsgeoriënteerd therapeut, ingefluisterd door de golflengte van mijn Essentie (vandaar de naam). Gaandeweg ontdekte ik ook veel van mijzelf, nadat ik eind 2018 de diagnose ADD kreeg. Veel puzzelstukjes vielen op hun plaats (waaronder mijn burn-out) – èn werd mij nog meer duidelijk wat mij te doen stond.

Sinds ik aan deze reis begon geniet ik van het begeleiden van mensen, iedere dag weer. Van betekenis zijn voor iedereen die naar verdieping, verlevendiging, eigenheid, zingeving en transformatie zoekt. Het Kostbare in hen uit helpen pakken. Al dan niet met, net als ik, een kaartje ’terug naar start’ in de hand. En ondertussen zelf ook steeds meer verbinding te voelen met wie ik ten diepste bedoeld ben te zijn – met wat mij verbindt met hen, het Zijn.

Essentie = ontmoeting met de boeddha in jezelf, symbool voor de ware natuur van de geest

De golf die over mij kwam

Essential Waves ontstond tijdens mijn ‘burn-out’, zelfs nog ietsje daarvoor. Twee maanden voor ik onderuit ging wist ik het echt niet meer. Mijn leven moest over een andere boeg, maar welke?

Toen kreeg ik opeens die heldere ingeving: mensen begeleiden in hun spirituele en creatieve ontvouwing! Dat voelde echt als een roeping vanuit mijn Essentie. Een diepe ontmoeting in mijzelf.

Op het moment dat die ingeving bij mij binnensloeg viel alles op zijn plaats: waar mijn passie lag, waar mijn waarde lag en waar ik gefascineerd door ben. Mijn hele levensverhaal werd in één flits bevestigd en samengebracht. Een euforisch gevoel maakte zich van mij meester.

Dit gaf mij de kracht om deze crisis te boven te komen. En de inspiratie om mij opnieuw en nu weer anders bezig te houden met ’transformatie’ – metamorfose en ont|moeten. Ontmoeting met wat ècht is, van èchte betekenis, zinvol is.

Uit mijn cocon te breken, eindelijk de vlinder te worden die al in mij leefde.

Zien wat mij beweegt?

ZIE …
… DE MENS …

” … een koord over de afgrond, een gevaarlijk oversteken, een gevaarlijk onderweg zijn, een gevaarlijk omkijken, een gevaarlijk huiveren en stilstaan.” (Friedrich W. Nietzsche)

Kwalificaties

Ik ben gediplomeerd Zijnsgeoriënteerd therapeut en coach, opgeleid bij het Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist. Dit is een 4-jarige SNRO-erkende opleiding op HBO-niveau.

Ik richt mij in het bijzonder op de begeleiding bij burn-out en ADD/ADHD. Hierbij bouw ik voort op mijn persoonlijke ervaring met burn-out en ADD – en met de Zijnsgeoriënteerde methodieken die mij ook persoonlijk geholpen hebben hiermee om te gaan.

Ter verdere verdieping en verbreding volgde ik:

  • de ADHD Coaching opleiding bij De eerste Verdieping – ik ben daarmee door ADHD-Nederland gecertificeerd als ADHD coach.
  • de opleiding Systemisch werken bij Innerlijk Leider Zijn. Met systemisch werken, werken we met het ‘wetend veld’ – zoals het veld van je familiesysteem. Dit completeert zo mooi bij wat nodig is bij juist ook ADD/ADHD. Het is een bijzonder intuïtieve manier van werken die weer heel fijn aansluit bij:
  • de 4-jarige opleiding tot Intuïtie Practitioner (zoals die nu heet), die ik gevolgd heb bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie; en
  • de opleiding Relatiecoaching bij Sonnevelt dat mooi aansloot bij de focus die de tweede helft van mijn opleiding Zijnsoriëntatie legde op relaties en seksualiteit, juist ook met systemisch werken;
  • een opleiding tot Wandelcoach, bij het Belgische Instituut voor Duurzaam Werken (IDW). Bij wandelcoaching gebruik je de natuur om contact te leggen met je Essentie; en recent nog:
  • DISC- en Drijfveren analyse en coaching bij TalentFirst – waarvoor ik gecertificeerd ben (zie ook hier).

Daarnaast behaalde ik in juli 2019 mijn diploma Psychosociale Basis Kennis (PSBK CPION) bij CIVAS.

En … helemaal bij!

Ik ben lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ). Als zodanig  ben ik verplicht, maar ook voor 100% gemotiveerd, om mij voortdurend bij- en na te scholen, intervisie (en supervisie) te volgen, een kwaliteitsmanagement systeem te onderhouden, en zo meer.

ontmoeting met nieuwe manieren van omgaan met wat ècht is