Coaching2018-03-26T13:31:46+00:00

ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeörienteerde coaching brengt je in verbinding met wie je ten diepste bent, wat je ten diepste drijft. Juist door dóór datgene heen te gaan wat je bezwaart. Van daaruit kan je alle belemmeringen aan.

MAAK EEN AFSPRAAK

COACHING
door de groeipijn heen

Levensvreugde en -vervulling liggen binnen handbereik. Je hoeft daarvoor alleen maar je armen uit te strekken naar wie je werkelijk bent, wat je echt voelt en waarheen je echt wil.

Juist door dóór je moeilijke gevoelens heen te reiken, want daar leeft en wil iets, dat echt van jou is.

Als coach kan ik je daarin begeleiden. Door je op een meer liefdevolle manier naar jezelf en de wereld te laten kijken.

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

GROEI-
PIJN

Keerpunten in ons leven kunnen heftig manifest zijn, maar zich ook laten voelen als een sluimerend, zeurderig ongenoegen, onrust en onbestemd verlangen. Pas als we echt in die pijn als groeipijn kunnen verblijven, gaat er iets in ons open – en wordt een kantelpunt bereikt.

1. Coaching op groei – het wanneer en waarom

Wie herkent niet momenten in het leven waarop je het idee hebt tegen een muur op te lopen? Dat er iets in je verlangt naar een keerpunt? De werkelijkheid is, dat dat gevoel zelf al dat keerpunt markeert.

Zo’n keerpunt kan soms heftig manifest worden, uitbreken als een crisis.

Maar kan zich ook laten voelen als een sluimerende, zeurderige onvrede, een onrust en onbestemd verlangen. Of als een zweem van onbestemd verdriet, benauwenis of je afgewezen voelen. Iets waar je de vinger maar niet op kunt leggen.

  • Vraag je je wel eens af of dit het nu is: je leven, je werk, je relatie? – ‘is dit waar ik als klein jongetje/meisje van droomde?’;
  • Ervaar je een zekere vlakheid in jezelf, in je gevoelens en bij anderen? – ‘ken ik nog wel echte levensvreugde en zinbeleving, echt contact?’;
  • Twijfel je over je kwaliteiten, ben je onzeker over jezelf? – ‘voelde ik maar de kracht en wijsheid die ik ergens toch in mij vermoed’;
  • Word je gekweld door negatieve gedachten over jezelf die je opjagen èn hinderen om daadwerkelijk iets te ondernemen?

Dan is het fijn om samen met een coach te verkennen wat er aan de hand is. Je lichaam en gevoelens serieus te nemen, de pijn te leren accepteren en ernaar te luisteren. Om uiteindelijk, voorbij het kantelpunt, op een nieuwe verfrissende manier in het leven te staan.

Heb ik je verlangen aangeraakt?

Dan is nu misschien het moment gekomen. Het begint met een kennismaking, die verplicht je tot niets. En is er een klik, dan kan de reis beginnen. Ik zie ernaar uit van je te horen.

MAAK EEN AFSPRAAK

2. Coaching – hoe werkt dat?

Als coach help ik je om klaarheid te brengen in wie je bent en wat er in je leeft. Dat begint bij acceptatie van precies zoals je bent. En ‘eindigt’ bij het daadwerkelijk ‘doen wat je ècht wil’.

Daarbij werken we op basis van gelijkwaardigheid.

Immers, je hebt daar zelf alles al voor in huis. Je hoeft alleen maar geholpen te worden je dat te realiseren en werkelijk toe te eigenen. Dat doe ik door je te begeleiden op je weg naar binnen. Door het aanspreken van je eigen verbeeldingskracht en innerlijke wijsheid. Door je lichaam en gevoelens als toegang te gebruiken en niet je hoofd.

En door problemen aan te gaan vanuit je kracht: crisis als kans, de wijsheid diep in jou (‘je ‘Essentie’) als bondgenoot.

3. Waarom Essential Waves?

Ik ben drie keer in mijn leven door zo’n keerpunt gegaan: langdurige werkloosheid, echtscheiding en recentelijk een burn-out. Even vaak heb ik mijn leven omgegooid. Hoe pijnlijk het ook was, ik ben er alleen maar door gegroeid. Nu zet ik mijn ervaringen in om ook anderen te helpen zichzelf en hun eigen weg in het leven te hervinden.

Hoe ik dat doe?

Met een eigen benadering van Zijnsoriëntatie, waarin ik sessies combineer met wandelcoaching. En als dat past: (reflectie op) jouw kunstzinnige zelfexpressie, en eventueel vooraf gegaan door een reading (auralezing).

Vanuit een positieve kijk op het leven. Een levensvisie waarin strijd en verdriet, weemoed en verlangen worden omarmd. Omdat ook dat bij het leven hoort, het kleur en diepte geeft.

Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.

Deng Ming Dao

4. Coaching – the ‘Essential’ way

In mijn coaching werk ik vooral vanuit de filosofie en methodieken van Zijnsoriëntatie. De kern hiervan komt op het volgende neer:

  • Leidende gedachte is, dat ieder van ons een diepe, authentieke kern in zich draagt die we ‘Zijn’, ons ‘Ware Zelf’, ‘ziel’ of ‘Essentie’ noemen. Zijnsoriëntatie is er op de eerste plaats op gericht om in contact te komen met die bron van kracht, goedheid en wijsheid in ons.
  • Door hoe we opgegroeid zijn, kunnen aspecten van ons Ware Zelf niet naar buiten gekomen zijn of verwrongen zijn geraakt.
  • Door in onze pijn en ‘verwrongen zijn’ onze achterliggende wijsheid en zijnskwaliteiten te herkennen, komen we weer in contact met de kracht van onze Essentie. Van daaruit kunnen we ons met energie en optimisme wijden aan het aangaan van wat ons belemmert te zijn zoals we bedoeld zijn te Zijn.
  • Kwetsing en crisis worden daarbij beschouwd als kans. Zoals Leonard Cohen al zong: “Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything … that’s how the light gets in.”
  • We gebruiken lichaamswerk en volledige acceptatie en ‘doorleving’ van al je gevoelens als ingang tot ons Zijn – vanuit de gedachte dat je gevoelens en zeker je lichaam niet kunnen liegen.
  • Zijnsoriëntatie is daarbij gericht op het aanleren van zelfbegeleiding en zelfzorg.

Zie verder ook de website van het Centrum Zijnsoriëntatie.

coaching the essential way

Geïnteresseerd?

Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Het verplicht je tot niets, maar het praten over wat je bij mij brengt, brengt jezelf vaak meteen al een stuk verder. Dus voel je vrij!