ESSENTIAL COACHING

Zijnsoriëntatie is een vorm van therapeutische coaching die je in verbinding brengt met wie je ten diepste bent, je Essentie. Juist door dóór datgene heen te gaan wat je bezwaart. Zo coach ik je naar Rusten in Zijn, Doen wat je ècht wil.

MAAK EEN AFSPRAAK

COACHEND
op ontdekking in jezelf

Coaching ‘the essential way’ is een vorm van begeleiding die zowel therapeutisch is als gericht op persoonlijke groei. Uitgaande van wie je nu bent, wat er nu speelt – en wat er in jou tot bloei wil komen.

Het is coachend, omdat jij bepaalt wat er gebeurt, waarheen je gaat. Ik begeleid je op jouw pad, ga net iets voor je uit, maar jij doet het werk.

Ik coach je daarbij in het aannemen van een meer liefdevolle houding naar alles wat er in je leeft. En het van daaruit kunnen begeleiden van jezelf.

Hoe ziet dat eruit? Hoe werken we samen en wat betekent het verder praktisch? Daarover hieronder meer.  

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

GROEI-
PIJN

Keerpunten in ons leven kunnen heftig manifest zijn, maar zich ook laten voelen als een sluimerend, zeurderig ongenoegen, onrust en onbestemd verlangen. Pas als we echt in die pijn als groeipijn kunnen verblijven, gaat er iets in ons open – en wordt een kantelpunt bereikt.

1. Coaching concreet

Ieder traject begint met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van hoe het is (de ‘aanleiding’), wat daaraan ten grondslag zou kunnen liggen. En hoe we dat zouden kunnen aanvliegen.

Die directe aanleiding kan heel divers zijn. Denk aan:

… burn-out, zelfacceptatie bij ADD/ADHD, verwerking van een jeugdtrauma, onbestemde gevoelens van verdriet, eenzaamheid en beklemming, seks/liefdesverslaving of juist bindingsangst, blokkades in je functioneren (uitstelgedrag), belemmerende onzekerheid en zelftwijfel, emotionele vlakheid en gevoelens van richting- en doelloosheid – of ‘gewoon’ weer/meer gaan leren voelen …

Dan gaan we aan de slag. Om te beginnen zal ik je tijdens onze sessies steeds beter leren afstemmen op je lichaam. De gedachte is, dat goed kunnen luisteren naar je lichaam toegang biedt tot wat er wèrkelijk in je gaande is. Ook geeft je dat al rust.

Vervolgens gebruiken we therapeutische technieken als dieptewerk, repeterende vraag, open onderzoek, opstellingen en visualisaties om dieper af te dalen in jezelf. Om dóór je verkrampingen heen vertrouwd te raken met wie je werkelijk bent: je innerlijke wijsheid – je Essentie.

Ook thuis aan de slag

Sessies alléén zijn niet zaligmakend. Groei en zelfbevrijding vragen van je, dat je ook tussendoor actief aan de slag gaat. Op de eerste plaats doe je dat, door regelmatig stil te staan bij wat er zich in jou kenbaar maakt.

Ook geef ik je oefeningen mee voor thuis. Deze oefeningen zijn essentiële training om verder en dieper te komen. Ze helpen je ook om jezelf te begeleiden in wat er in je boven komt. Reken voor deze zelfbeoefening op zo’n 20-30 minuten per dag.

2. Waarom Essential Waves?

Waarom zou je kiezen voor mij, Gerphil Kerkhof, als jouw therapeut en coach? Ik noem een paar redenen ter overweging:

Visie

Mijn benadering is gebaseerd op Zijnsoriëntatie. Bovendien heb ik per aandachtsgebied een heldere visie ontwikkeld die je na kunt lezen. Daarin verbind ik een spirituele kijk op groei, geluk en lijden met inzichten vanuit de moderne psychologie en neurowetenschappen.

Ervaringsdeskundig

Elk van mijn specialisaties is diep verankerd in mijn eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling:

  • Zien en Zijn: De herontdekking van mijn authentieke zelf begon met fotografie.
  • Burn-out: In 2015 raakte ik zelf burn-out, die ik aanging als een spirituele crisis, als groeipijn;
  • ADD/ADHD: mijn levensgeschiedenis is nauw verbonden met mijn eigen ADD ‘neurodesign’.

Levenservaring

Ik ben in mijn 63 levensjaren vader en grootvader geworden; getrouwd, gescheiden en weer samenwonend; gestudeerd, werkloos geweest, omgeschoold, carrière gemaakt en mezelf opnieuw (uit)gevonden.

Met de voeten in de modder

Zeker als je burn-out bent of met problemen op je werk zit, is het fijn te weten dat je coach 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven heeft. Ik weet hoe het op de werkvloer toegaat, hoe organisaties werken en niet werken.

MAAK EEN AFSPRAAK

Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.

Deng Ming Dao

3. Duur en kosten

Veel hangt natuurlijk af van de problematiek, maar ook van hoe je zelf ermee aan de slag gaat. Meestal spreken we om te beginnen 5-8 sessies af. Vervolgens bepalen we of en hoe we verder gaan.

  • De ervaring leert dat je voor een serieus herstel- en groeiproces, zoals bij burn-out of ADD/ADHD, rekening moet houden met zo’n 10-14 sessies.
  • Kosten per sessie zijn afhankelijk van of je privé of via een werkgever coaching afneemt.
  • Kijk hier voor meer informatie over hoe je een begin kunt maken, wat het kost en wat voor vergoedingen er mogelijk zijn.

Sessies vinden naar wens plaats in mijn praktijk in Haarlem of online via Zoom. Even makkelijk en even effectief, dus waar je woont maakt niet uit.

Nieuwsgierig geworden?

Vraag dan een kennismaking of meteen een eerste sessie aan. Het verplicht je tot niets, maar het praten over wat je bij mij brengt helpt je vaak meteen al een stuk verder. Bij een eerste sessie gaan we meteen aan de slag. Aan het eind maken we dan, als je wil, een vervolgafspraak.

coaching the essential way