ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeörienteerde coaching brengt je in verbinding met wie je ten diepste bent, wat je ten diepste drijft. Juist door dóór datgene heen te gaan wat je bezwaart. Van daaruit kan je alle belemmeringen aan.

MAAK EEN AFSPRAAK

COACHING
op ontdekking in jezelf

Coaching ‘the essential way’ is een vorm van begeleiding in persoonlijke groei. Uitgaande van wie je nu bent, wat er nu speelt – en wat er in jou tot bloei wil komen.

Het is coaching, omdat jij bepaalt wat er gebeurt, waarheen je gaat. Ik begeleid je op jouw pad, ga net iets voor je uit, maar jij doet het werk.

Hoe ziet dat eruit? Hoe werken we samen en wat betekent het verder praktisch? Daarover hieronder meer.  

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

GROEI-
PIJN

Keerpunten in ons leven kunnen heftig manifest zijn, maar zich ook laten voelen als een sluimerend, zeurderig ongenoegen, onrust en onbestemd verlangen. Pas als we echt in die pijn als groeipijn kunnen verblijven, gaat er iets in ons open – en wordt een kantelpunt bereikt.

1. Coaching concreet

Ieder traject begint met een intake, vooraf gegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens de intake formuleren we een heldere coachingvraag. Vervolgens gaan we aan de slag.

Tijdens onze sessies zal je om te beginnen je leren afstemmen op je lichaam. De gedachte is, dat je lichaam niet kan liegen en toegang biedt tot wat er wèrkelijk in je gaande is.

Vervolgens gebruiken we technieken als dieptewerk, repeterende vraag, open onderzoek, opstellingen en visualisaties om, quasi ‘op de tast’, dieper af te dalen in jezelf. Dóór je verkrampingen en benauwenis heen contact leggen met wie je werkelijk bent: je innerlijke wijsheid – je Essentie.

Ook thuis aan de slag

Sessies alléén zijn niet zaligmakend. Groei en zelfbevrijding vragen van je, dat je ook tussendoor actief aan de slag gaat. Op de eerste plaats doe je dat, door regelmatig stil te staan bij wat er zich in jou kenbaar maakt.

Ook geef ik je oefeningen mee voor thuis. Deze oefeningen zijn essentiële training om verder en dieper te komen. Ze helpen je ook om jezelf te begeleiden in wat er in je boven komt. Reken voor deze zelfbeoefening op zo’n 20-30 minuten per dag.

Duur en kosten

Een serieus groeiproces, zoals bij burn-out of ADD/ADHD coaching, vraagt al gauw zo’n 12-20 sessies. Veel hangt af van de problematiek, maar ook van hoe je zelf ermee aan de slag gaat.

Meestal spreken we een eerste tranche af van 5-8 sessies en bepalen dan of we hoe we verder gaan.

Voor nieuwe cliënten kost een sessie (van 75-90 minuten) vanaf 1 maart €70 incl. BTW. Dus bij elkaar al gauw een leuke vakantie. Zie het als een langetermijninvestering in jezelf. De reis van jouw leven.

2. Waarom Essential Waves?

Waarom zou je kiezen voor mij, Gerphil Kerkhof, als jouw coach? Ik noem een paar redenen ter overweging:

Visie

Ik heb per aandachtsgebied een heldere visie die je na kunt lezen. Daarin verbind ik een spirituele kijk op groei, geluk en lijden met inzichten vanuit de moderne psychologie en neurowetenschappen.

Ervaringsdeskundig

Elk van mijn proposities is diep verankerd in mijn eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling:

  • Zien en Zijn: De herontdekking van mijn authentieke zelf begon met fotografie.
  • Burn-out: In 2015 raakte ik zelf burn-out, die ik aanging als een spirituele crisis, als groeipijn;
  • ADD/ADHD: en met betrekking tot dat laatste kan ik dat nu ook in verband brengen met mijn ADD ‘neurodesign’.

Levenservaring

Ik ben 60 jaar jong en heb van alles meegemaakt: vader en grootvader geworden; getrouwd, gescheiden en weer samenwonend; gestudeerd, werkloos geweest, omgeschoold, carrière gemaakt, mezelf opnieuw uitgevonden.

Met de voeten in de modder

Zeker als je burn-out bent of met problemen op je werk zit, is het fijn te weten dat je coach 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven heeft. Ik weet hoe het op de werkvloer toegaat, hoe organisaties werken en niet werken.

MAAK EEN AFSPRAAK

Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.

Deng Ming Dao

3. Coaching – the ‘Essential’ way

In mijn coaching werk ik vooral vanuit de filosofie en methodieken van Zijnsoriëntatie. De kern hiervan komt op het volgende neer:

  • Leidende gedachte is, dat ieder van ons een diepe, authentieke kern in zich draagt die we ‘Zijn’, ons ‘Ware Zelf’, ‘ziel’ of ‘Essentie’ noemen. Zijnsoriëntatie is er op de eerste plaats op gericht om in contact te komen met die bron van kracht, goedheid en wijsheid in ons.
  • Door hoe we opgegroeid zijn kunnen aspecten van ons Ware Zelf niet herkend en ontwikkeld zijn, of zelfs verwrongen zijn geraakt.
  • Door in onze pijn en ‘verwrongen zijn’ onze achterliggende wijsheid en zijnskwaliteiten te herkennen, komen we weer in contact met de kracht van onze Essentie. Van daaruit kunnen we ons met energie en optimisme wijden aan het aangaan van wat ons belemmert te zijn zoals we bedoeld zijn te Zijn.
  • Kwetsing en crisis worden daarbij beschouwd als kans. Zoals Leonard Cohen al zong: “Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything … that’s how the light gets in.”
  • We gebruiken lichaamswerk en volledige acceptatie en ‘doorleving’ van al je gevoelens als ingang tot ons Zijn – vanuit de gedachte dat je gevoelens en zeker je lichaam niet kunnen liegen.
  • Zijnsoriëntatie is daarbij gericht op het aanleren van zelfbegeleiding en zelfzorg.

Zie verder ook de website van het Centrum Zijnsoriëntatie.

coaching the essential way

Geïnteresseerd?

Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Het verplicht je tot niets, maar het praten over wat je bij mij brengt, brengt jezelf vaak meteen al een stuk verder. Dus voel je vrij!