COACHING

Zijnsgeoriënteerde heling vraagt ook coaching en zelfbeoefening. In het bij je lijf zijn. Lastige emoties leren toelaten en verdragen. Bij jezelf blijven, juist terwijl je bij de ander bent. Zelfleiderschap. Aanzetten tot Zelfliefde en Zelfacceptatie.

AANZETTEN
jezelf meer grond te geven

Heling en zelfbevrijding – van je ADD, vanuit je burn-out – is vooral een therapeutisch proces. Om dat te laten slagen is echter ook coaching nodig.

Coaching in het leren herverbinden in jezelf, met je lijf, je gevoelens. Coaching in het leren verdragen en verwerken van (oude) pijn en emoties. In het groeien in zelfbewustzijn en zelfleiderschap.

Zo leg je de gaven bloot die in je ADD verborgen gaan. Doorsta je de branding van je burn-out. Kom je dichter bij je Essentie.

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

NEALE D. WALSH

“De dingen waartegen je je verzet, houden stand.
Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen.”

1. Coaching in Herverbinden en Verdragen

Jezelf gereed maken voor je Queeste van Heling begint bij herverbinden met je lichaam en je gevoelens. Dat kan in het begin confronterend zijn. Je lijf kan zó gespannen zijn. Je reflexen zo sterk om bepaalde gevoelens niet willen of zelfs kunnen voelen.

Daarom beginnen we met oefenen van “de voelende staat” – en dat oefenen is iedere dag weer nodig. Want alleen via de voelende staat komen we bij wat ons op de achtergrond belast. Maar ook bij onze Zijns-laag, ons Zelf – van waaruit heling mogelijk is – en de ander.

2. Coaching in Verdragen en Verwerken

Dan is het zaak wat we in onszelf tegenkomen – soms gespiegeld of getriggerd door de ander – te verdragen. Te voelen en te luisteren. Erbij te blijven, te accepteren.

Dat vraagt om het ontwikkelen van een houding van zelfacceptatie en zelfliefde. Met mededogen aanwezig zijn bij wat er in jou lijdt.

Het leven geeft je oefenstof genoeg – (zelf)coaching is dan: niet wegduiken, verdoven, maar aangaan. “Omarmen”. Want alleen zó kan wat erin schuil gaat zich openen. En helen met jezelf (je Zelf).

3. Coachen in Zelfbewustzijn

Dat vraagt om de ontwikkeling van je vrije bewustzijn, in de zin van zelfbewustzijn: dat deel van je bewustzijn dat neutraal (maar liefdevol) alles waar kan nemen wat er in je speelt. Je er vervolgens voor te openen, te luisteren. Dat vraagt op de eerste plats om zelfreflectie.

Deel van het proces is dan ook het schrijven van sessie reflectieverslagen. Wat werd er in sessies aangeraakt en hoe werkt dat door in je gevoelsleven, je dagelijks leven? Van daaruit weer sturing te geven aan waar we het de volgende keer over moeten hebben.

4. Coaching in Constructieve Zelfzorg

Het is zó belangrijk om goed, beter voor jezelf te gaan zorgen.

Zeker als je lijdt onder chronisch slaapgebrek, een ongezond dag/nachtritme, te weinig ontspanning, over- of onderprikkeling, verslavingen van allerlei aard, slecht eten, geen of juist veel te intensieve beweging. Dit verergert namelijk de symptomen van ADD en burn-out waar je nou juist vanaf wil.

Is dit niet op orde, dan is het onvermijdelijk daar óók op te coachen. Anders wordt therapie ‘dweilen met de kraan open’.

GABOR
MATÉ

“We zijn dan misschien niet verantwoordelijk voor de wereld die onze geest heeft geschapen, maar we kunnen wel verantwoordelijkheid nemen voor de geest waarmee we onze wereld creëren.”

5. Coaching in zelfleiderschap

Alles wat hiervoor gezegd en geschreven is vraagt al om zelfleiderschap. Dat gaat verder. Naarmate het proces vordert zal ook het verlangen groeien om jouw zijn in de wereld, in je verschillende levensdomeinen, meer constructief te laten zijn. Meer in lijn te met wie je bent en wat je ècht wil.

Relaties

Dat kan in je relatie zijn. Je gaat gaandeweg vanzelf al anders met jezelf-in-relatie om. Wil ook anders met je partner omgaan. Soms zoek je daarbij ook nadrukkelijk begeleiding mèt je partner, want ADD komt vaak met extra uitdaging in liefdesrelaties. Om groeiend bewustzijn te ontwikkelen hoe je elkaar triggert en dus ook kan helpen om liever voor jezelf en trouwer aan jezelf te zijn. Met constructieve communicatie bijvoorbeeld – een methodiek waarin ik je/jullie kan coachen. Of met het bewust worden en het verdiepen van de band tussen jullie. In relatietherapie en -coaching bijvoorbeeld.

Werk en werkplezier

Ook hier zal er soms behoefte zijn aan aanvullende, specifieke coaching om tot meer werkplezier te komen. Door je bewuster te zijn van je drijfveren, je communicatiestijl naar collega’s om en omgekeerd (de zogenaamde DISC-stijlen) en hoe daar (anders, effectiever) mee om te gaan. Ook: je te verdiepen in wat je ècht wil, werkplezier kan geven. Ook daarvoor kan ik aanvullende coaching methodieken inzetten – zie maar onder de noemer Werkplezier.

Persoonlijke ontwikkeling

Tot slot kan je de behoefte krijgen om, net als ik, bewuster en planmatiger om te gaan met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met een Zelf Actualisatie Plan bijvoorbeeld. Misschien vreemd voor iemand met ADD, maar ik doe dat al vele jaren. Het begon al in het tweede jaar van mijn opleiding en ik doe het nog steeds. Ook jou kan ik daarop coachen, als je wil.

coaching the essential way

Helder, benieuwd?
Ga dan het gesprek aan!
Een rijker leven, mèt ADD, wacht op je.