Praktijkinformatie | Algemene voorwaarden | Privacy

Praktijkinformatie

Essential Waves staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam (onder licentienummer 73543586). Als praktijkvoerend therapeut/coach ben ik, Gerphil Kerkhof, lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Ook ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

logo van de VIT - Vereniging voor Integraal Therapeuten
logo van de RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
logo van de SCAG - Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg

Praktijkuren en bereikbaarheid

De praktijk is geopend voor sessies van maandag t/m woensdag overdag. Voor het maken van afspraken en het aanvragen van informatie is het verzoek gebruik te maken van email of het contactformulier op deze website. Sessies kunnen zowel online plaatsvinden als op het praktijkadres in Haarlem. Er is gratis parkeerruimte voor de deur en ook met het OV is vervoer tot bijna voor de deur mogelijk. Voor adres- en contactinformatie, zie de contact pagina.

Algemene voorwaarden

Voor coaching en therapie van particuliere cliënten sluiten we een individuele begeleidingsovereenkomst met elkaar af. Een model daarvan tref je hier. Daarin wordt ook verwezen naar algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Voor zakelijke overeenkomsten, zoals met werkgevers die één of meerdere van hun medewerkers willen laten begeleiden, gelden afzonderlijke zakelijke algemene voorwaarden.

Gedragscode

Het is belangrijk dat je je veilig en vertrouwd kunnen voelen als je je door mij laat begeleiden. Daarom conformeer ik mij voor wat betreft mijn coaching en therapeutische praktijkvoering aan de beroepscode van mijn beroepsvereniging, de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefste persoonlijk van je. Ik hoop, dat we het dan in een gesprek kunnen oplossen met elkaar. Komen we er samen niet uit, dan is het belangrijk te weten dat je een beroep kunt doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Deze regeling valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie: de SCAG (lid nummer 17106). Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Bescherming persoonsgegevens

In aanvulling op de algemene voorwaarden hanteert Essential Waves beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat dit beleid behelst tref je hier. Als je een begeleidingsovereenkomst met mij aangaat ga je automatisch hiermee akkoord.

Privacybeleid website

Bovendien draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij via deze website verschaft in vertrouwen wordt behandeld. Ik gebruik de door jou ingevoerde gegevens uitsluitend om reacties, aanvragen en aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden en hierover contact met je te onderhouden. Betreft het een aanmelding voor de Nieuwsbrief, dan worden die gegevens gebruikt om je de Nieuwsbrief te bezorgen.

Ik zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Ook zal ik deze, als jij dat wil (en na jouw instemming), uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je wensen. Essential Waves en partijen met wie ik samenwerk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookie-verklaring

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website maakt Essential Waves gebruik van Google Analytics. De site van Essential Waves gebruikt hiervoor Google Analytics-cookies. Essential Waves heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers heeft Essential Waves gemaskeerd. Ook is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Bovendien maakt Essential Waves geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.