Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Essential Waves zijn te downloaden als pdf-bestand.

Gedragscode

Het is belangrijk dat mensen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Daarom conformeer ik – Essential Waves | Gerphil Kerkhof – mij voor wat betreft mijn coaching en therapeutische praktijkvoering aan de beroepscode van de VIT, de Vereniging van Integraal Therapeuten waar ik lid van ben.

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf. Dan hoop ik in een gesprek het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kan je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Bescherming persoonsgegevens

In aanvuling op de algemene voorwaarden hanteert Essential Waves beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacybeleid website

Daarbij draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij via deze website verschaft in vertrouwen wordt behandeld. Ik gebruik de door ingevoerde gegevens uitsluitend om aanvragen en aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming.

Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze, indien nodig en vooraf aangegeven, uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je wensen. Essential Waves en partijen met wie ik samenwerk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Essential Waves gebruikt de verzamelde gegevens slechts in de volgende gevallen:

  • Als je een aanmelding doet of om informatie vraagt, hebben we je naam en e-mailadres, soms ook afleveradres en betaalgegevens nodig om je aanvraag uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Verder kunnen we je informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf, nieuwe producten, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kan je je uitschrijven op mijn website of via een link in de Nieuwsbrief.
  • Gegevens over het gebruik van deze site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookie-verklaring

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website maakt Essential Waves gebruik van Google Analytics. De site van Essential Waves gebruikt hiervoor Google Analytics-cookies. Essential Waves heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers heeft Essential Waves gemaskeerd. Ook is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Bovendien maakt Essential Waves geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.