Webinar “ADhD vanuit binnenuit”

Wat betekent “Worden wie je Bent” als je ADHD hebt? Is “Rusten in Zijn” wel mogelijk als je een geboren ‘druktemaker’ bent? En brengt “Doen wat je ècht wil” je wel een steek verder als je met je ADD als onverbeterlijke dromer door het leven gaat? En zo ja, hóe dan?

Waar gaat het over?

Tijdens het webinar AD(H)D van binnenuit! – op 24 januari 2022 – doen we uit de doeken hoe er vanuit diverse perspectieven naar AD(H)D gekeken kan worden. Zoals:

 • psychiatrie: als stoornis of gebrek in het ‘besturingssysteem’ van je bewustzijn;
 • neurologie: als gevolg van falende schakelaars in je hersenen;
 • psychologie: als gevolg van vroegkinderlijk trauma en gevolgschade;
 • beleving: als voortdurende drukte/warrigheid in je hoofd.

Waar willen we op uit komen?

Al deze perspectieven zijn in zekere zin waar. Toch, welk overkoepelend perspectief zet mensen met ADHD uiteindelijk in hun kracht? In hun bijzondere kracht? Wat levert een integratie van al deze perspectieven dan op? Als we dat nu eens benaderen vanuit een positief-humanistisch en spiritueel mensbeeld? Zoals we dat kennen vanuit de Zijnsoriëntatie?

Uiteindelijk komen we zo tot een integraal ‘wenkend perspectief’ op AD(H)D coaching en heling. Eén die antwoord wil bieden op bovenstaande vragen.

Door wie wordt dit webinar gegeven?

Het webinar wordt gegeven door Gerphil Kerkhof. Gerphil is Zijnsgeoriënteerd therapeut/coach, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met ADD (al dan niet met de H van hyperactiviteit). In oktober 2018 kreeg hij zelf de diagnose ADD. Na zijn coachopleiding Zijnsoriëntatie bij Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist werd hij opgeleid tot AD(H)D coach bij ADHD-Nederland.

De afgelopen jaren heeft hij vele artikelen over ADD geschreven – zie www.essentialwaves.nl – en tientallen mensen met ADD begeleid naar meer zelfacceptatie, zelfliefde en zelfbewustzijn in hun leven.

Reacties op de voorgaande editie

De eerste editie van dit webinar vond plaats op 26 april , de tweede op 29 juni en de derde op 12 oktober 2021. De reacties van de ruim 50 respectievelijk 17 en 18 deelnemers waren enthousiast, in woorden als: een verademing, leerzaam, verfrissend, bijzonder boeiend en mooi gebracht. Ook: “De combinatie van jouw Ziens/Zijnswijze op ADHD geeft veel lucht. Heerlijk. Dat wil ik als cliënt.”

Webinar: zoom-in, zoom-uit, AD(H)D van binnenuit

Wanneer, waar, hoeveel?

 • Datum: 24 januari 2022, 19:30-22:00
 • Online via Zoom – je krijgt een link
 • Achteraf naluisteren opname
 • Kosten: €20 – betaling via betaalverzoek
 • Zakelijk/op rekening: €65

Doelgroep

 • Heb je zelf ADD of ADHD? Of heb je mensen in je omgeving met dit ‘label’?
 • Wil je jezelf of hen beter begrijpen?
 • Of krijg je als therapeut of coach te maken met cliënten met AD(H)D?
 • Ben je daarbij benieuwd naar een positieve, op heelwording gerichte benadering?
 • Dan is dit webinar iets voor jou!

Benieuwd? Wil je meedoen?

Meld je dan aan per email via:

JA, IK WIL MEEDOEN

ZIJN VANUIT EIGENHEID

“Zie in jezelf. Daarbinnen is een bron van het goede die nooit
ophoudt te stromen, zolang je niet ophoudt jezelf te onderzoeken.”

Marcus Aurelius

De spreker

Gerphil Kerkhof – is Zijnsgeoriënteerd therapeut en coach bij Essential Waves. “Het mooie van mijn werk is dat ik mensen mag begeleiden in het ‘uitpakken’ van zichZelf: het kostbare en eigenzinnige in hen dat deels, om wat voor reden dan ook, verwrongen of zelfs zoek geraakt is. Zoals bij Burn-Out of bij AD(H)D.”

Naast zijn opleiding tot Zijnsgeoriënteerd therapeut (bij Centrum Zijnsoriëntatie) en AD(H)D coaching (bij ADHD-Nederland|De eerste verdieping) deed hij ruim 63 jaar levenservaring op met ADD ‘van binnenuit’. Dat daarmee goed te leven valt bewijst zijn ruim 25 ervaring in het bedrijfsleven als management consultant en enterpise architect.