ESSENTIAL THERAPY

Zijnsoriëntatie is een vorm van therapie die gericht is op innerlijke bevrijding. Die je daartoe op uitnodigende en coachende wijze aanspreekt op je natuurlijke vrije staat – je Essentie. Je diepe verlangen naar heling en levensvervulling.

MAAK EEN AFSPRAAK

THERAPIE
heling vinden in jezelf

Therapie klinkt als dat een therapeut je ergens van gaat genezen. Therapie ‘the essential way’ is echter anders:

Zijn-gericht en niet probleem-gericht.

De gedachte is dat in je probleem, in datgene waar je vanaf zou willen, nou juist een glimp van groei en (nu al) heel-zijn verscholen gaat. Verloren gewaande energie. Een vrijere, hogere versie van jezelf.

Dat vraagt Zijn-gerichte coaching. Zo help je jezelf te bevrijden – te groeien. Door je verkramping heen.

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

RUSTEN
IN ZIJN

“Het Ene is in alles, alles is in het Ene.
Als je dit beseft ben je niet langer bezorgd om je tekortkomingen.”

Hsin Hsin Ming (een oude Chinese zen-tekst)

1. Therapie of coaching? Hoe zit dat?

Vanuit Essential Waves bied ik therapeutische coaching. Hierbij heeft coaching betrekking op de manier waarop ik nààst jou (als coachee) sta, onze werkrelatie (begeleidend en gelijkwaardig) en de manier van werken (ervarend, accepterend en bemoedigend).

Qua therapie ben ik daarbij gericht op heel-zijn – niet op het benaderen van jou als iemand met een probleem of gebrek waar je vanaf wil.

Heling

Heling – mijn definitie van therapie – is daarmee niet probleemgericht, maar gericht op het aanspreken van je aangeboren drang tot zelfbevrijding en zelfverwerkelijking.

En dus ook zelf-heling: in de zin van transformatie van lood (beperking, pijn) in goud. De vervulling van jou als belofte, de inlossing van de gave die jij van nature bent. De dromer in jou uit laten komen.

Dat vraagt therapeutische coaching

De therapeutische aanleiding of coaching vraag is weliswaar dat je een probleem ervaart, zoals bijvoorbeeld:

… burn-out zijn, lijden onder je ADD/ADHD, onbestemde gevoelens van verdriet, eenzaamheid en beklemming, bindingsangst, blokkades in je functioneren, belemmerende onzekerheid en levensangst, emotionele vlakheid en gevoelens van richting- en doelloosheid …

… maar de insteek is, dat je eigenlijk al heel, vrij en vervuld bent. Of zoals Hans Knibbe schrijft: “Zie, je bent al vrij”. Je weet het alleen nog niet.

Coaching is er dus op gericht dat proces van ont-dekking en vervulling in jou op gang te helpen en te laten plaatsvinden. Je daarbij te begeleiden. Door je pijn te verwelkomen deze te kunnen onderzoeken, zo dóór de pijn heen te gaan. Want in de pijn ligt de bevrijding verborgen.

2. Therapeutisch proces

Zelden werk ik vanuit een vooraf opgesteld behandelplan. Toch zijn er een aantal vaste fasen of sporen te onderscheiden. Deze bouwen op elkaar voort, maar worden deels ook parallel doorlopen. Welke methodieken ik daarbij inzet en hoe snel we gaan is sterk afhankelijk van wat er gaandeweg zichtbaar en voelbaar wordt.

  • Intake en levensloop: Na een eerste kennismaking en anamnese bespreken we diepgaand je levensloop in relatie tot je coaching vraag. Je krijgt zo zelf al een beeld bij wat de achtergronden en thema’s van je groeipijn kunnen zijn.
  • Spoor 1: Thuis komen in je lichaam en gevoel. In dit basis leggende spoor ga je leren te ontspannen en tegelijk je af te stemmen op je lichaam. Via je lichaam en je lichaamssensaties kom je in contact met diepere – deels verdrongen – gevoelens en verlangens. Hierdoor komt er letterlijk ruimte in je, ruimte om te voelen wat je echt voelt en daar uiting aan te geven. Ook leer ik je diverse vormen van meditatie en jezelf te begeleiden.
  • Spoor 2: Verkenning van je innerlijke dynamiek. Vervolgens gaan we dieper in op je innerlijke dynamiek. We onderzoeken de instanties in je die je aanmoedigen, opjagen, onder druk zetten, beknellen; wat hun intenties zijn, hun geschiedenis is – en hoe dat voor jou uitwerkt. Door hier bewustzijn op te brengen leer je die innerlijke dynamiek te hanteren. Te laten werken voor jou.
  • Spoor 3: Vertrouwen op jeZelf. Uiteindelijk leggen we, deels door dóór de ramp of verkramping heen te gaan en deels via visualisaties, contact met jouw natuurlijke staat. Dat wil zeggen: met het Ene èn bijzondere in jezelf dat door jou in de wereld wil zijn. Van daaruit kan je authentiek vertrouwen op en houden van jeZelf, precies zoals je bent. Zo leer je te Rusten in Zijn, om van daaruit te kunnen Doen wat je ècht wil.
  • Daarna volgt eventueel verdere coaching bij het ontwikkelen van zelfleiderschap en zelfactualisatie.
MAAK EEN AFSPRAAK

De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.

Kahlil Gibran

3. Beroepsvereniging en Vergoeding

Als therapeutisch coach ben ik (student-) lid van de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) – onder lidcode 620.19.S. Ik conformeer mij aan de kwaliteitseisen en verplichtingen voor een professionele therapeutische praktijk die de VIT mij stelt.

Zodra ik in maart 2020 mijn 4-jarige opleiding bij het Centrum Zijnsoriëntatie afgerond heb, zal ik volwaardig lid zijn. Dan komen mijn therapeutische sessies ook in aanmerking voor vergoeding vanuit diverse aanvullende verzekeringen. Tot die tijd hanteer ik voor particulieren een aangepast tarief.

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? En woon of werk je op reisafstand van Haarlem? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Het verplicht je tot niets, maar het praten over wat je bij mij brengt, brengt jezelf vaak meteen al een stuk verder. Dus voel je vrij!

coaching the essential way