ESSENTIAL THERAPY

Zijnsoriëntatie is een vorm van therapie die gericht is op innerlijke bevrijding. Die je daartoe op uitnodigende en coachende wijze aanspreekt op je natuurlijke vrije staat – je Essentie. Je diepe verlangen naar heling en levensvervulling.

MAAK EEN AFSPRAAK

THERAPIE
heling vinden in jezelf

Therapie klinkt als dat een therapeut je ergens van gaat genezen. ‘Healing in the essential way’ is echter anders: Zijn-gericht niet probleem-gericht.

De gedachte is dat in je probleem, in datgene waar je vanaf zou willen, nou juist een glimp van groei en (nu al) heel-zijn verscholen gaat. Verloren gewaande energie. Zicht op een vrijere, hogere versie van jezelf.

Dat vraagt coachende begeleiding op jouw weg naar binnen. Zo help ik je jezelf te bevrijden – te groeien. Door je verkramping heen.

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

RUSTEN
IN ZIJN

“Het Ene is in alles, alles is in het Ene.
Als je dit beseft ben je niet langer bezorgd om je tekortkomingen.”

Hsin Hsin Ming (een oude Chinese zen-tekst)

1. Een unieke mix van therapie en coaching

Essential Waves biedt een unieke mix van therapie en coaching. Therapie bij Essential Waves betekent (zelf-) heling. Heel worden.

… van Heling van …

Niet zoals therapie vaak wordt gezien: genezing van – je afhelpen van. We focussen ons niet op het laten verdwijnen of vergeten van je lijden. Toch nemen we je lijden zeer serieus. Of dat nu …

… burn-out is, of lijden onder je ADD/ADHD; onbestemde gevoelens van verdriet of rouwverwerking, eenzaamheid en beklemming, bindingsangst, blokkades in je functioneren, belemmerende onzekerheid en levensangst, emotionele vlakheid of gevoelens van richting- en doelloosheid …

… naar Heling naar …

In onze benadering gaan we diep op je kwetsing en kwetsbaarheid in – om juist daarin en daarachter bij jouw belofte uit te komen. Zo pakken we jouw doos van Pandora uit om bij het Kostbare te komen dat in jou schuilt. Dat in de wereld wil zijn.

Zo helen we naar innerlijke rust en vertrouwen, gronding in je Zelf, het vermogen voor jezelf te staan èn echt in relatie te zijn met anderen, zin te vinden en te hebben in je leven.

De gedachte daarbij is dat je eigenlijk al heel bent. Of zoals Hans Knibbe schrijft: “Zie, je bent al vrij”. Je weet het alleen nog niet.

En hoe zit het dan met coaching?

Je hoeft daarvoor alleen maar in je schaduw te durven springen. Daar is een coachende therapeut voor nodig. Die je aanmoedigt en gidst op jouw weg naar binnen. Maar die je ook coacht in jouw heling met de buitenwereld. Zó je leven ter hand te nemen dat het past bij wie je ècht bent, wat je ècht wil.

2. Therapeutisch proces

Ik geloof niet in een vooraf opgesteld behandelplan. Wel hanteer ik een soort van reisgids, zijn er een aantal fasen of sporen te onderscheiden.

  • Intake en levensloop: Na een eerste kennismaking en anamnese bespreken we je levensloop in relatie tot je coaching vraag. Je krijgt zo zelf al een beeld bij wat de achtergronden en thema’s van je groeipijn kunnen zijn.
  • Spoor 1: Thuis komen in lichaam en gevoel. Vanaf het begin ga je leren je af te stemmen op wat er ‘nu’ in je leeft. Primair via je lichaamssensaties kom je in contact met diepere – deels verdrongen – gevoelens en verlangens. Hierdoor komt er letterlijk ruimte in je, ruimte om te voelen wat je echt voelt en daar uiting aan te geven. Ook leer ik je diverse werkvormen om jezelf te helpen begeleiden.
  • Spoor 2: Bevrijding van je innerlijke dynamiek. Dan gaan we dieper in op je innerlijke dynamiek. We onderzoeken daarbij wat je aanmoedigt, opjaagt, onder druk zet, beknelt – maar ook doet verlangen, léven – en hoe dat voor jou uitwerkt. Door hier bewustzijn op te brengen leer je die innerlijke dynamiek weer te laten stromen. Te laten werken voor jou.
  • Spoor 3: Zelfbewustzijn. Bijna parallel leggen we, deels door dóór de ramp of verkramping heen te gaan en deels via visualisaties, contact met jouw natuurlijke ‘vrije’ staat. Dat wil zeggen: met het Ene èn bijzondere in jezelf dat door jou in de wereld wil zijn. Van daaruit kan je authentiek vertrouwen op en houden van je Zelf, precies zoals je bent. Zo leer je te Rusten in Zijn, om van daaruit te kunnen Doen wat je ècht wil.
  • Daarna volgt eventueel verdere coaching bij het ontwikkelen van zelfleiderschap en zelfactualisatie.

Het proces bepaalt hoe het zich ontvouwt

Deze fasen/sporen bouwen op elkaar voort, maar worden deels ook parallel doorlopen. Welke methodieken ik daarbij inzet en hoe snel we gaan is afhankelijk van wat er gaandeweg zichtbaar en voelbaar wordt.

MAAK EEN AFSPRAAK

De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.

Kahlil Gibran

3. Beroepsvereniging

Vertrouwen en kwaliteit vind ik buitengewoon belangrijk. Daarom ben ik ook lid van de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT). Ik conformeer mij aan de kwaliteitseisen en verplichtingen voor een professionele therapeutische praktijk die de VIT mij stelt.

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Dat kan ‘live’ bij mij in Haarlem of online via Zoom – even makkelijk. Het verplicht je tot niets, maar het praten over wat je bij mij brengt, helpt jezelf vaak meteen al een stuk verder.

coaching the essential way