VERBEELDING

Je verbeelding is een niet te onderschatten medium om in contact te komen met wat je drijft, wat er gezien wil worden dóór jou heen. En daarmee de ‘geheime saus’ in mijn begeleiding van jouw helingsproces.

CREATIEF
jezelf tot uitdrukking brengen

In jouw proces van heling spelen het vrij onder-woorden-brengen, in-beelden-vangen en belichamen van gevoelens, verlangens en ‘zijnskwaliteiten’ een belangrijke rol.

En dus ook in mijn begeleiding daarbij.

Zelf kan je dat proces ondersteunen door je eigen creativiteit aan te spreken. Of dat nu in fotografie, schilderen, dansen of gedichten schrijven is.

Zo herschep je je zelf van binnenuit.

fotografie en verbeelding

DE
VERBEELDING

Ik geloof in de kracht van de verbeelding om de wereld opnieuw te maken, de waarheid in ons los te laten, de nacht tegen te houden, de dood te overstijgen, snelwegen te betoveren, in de gunst te komen bij vogels, het vertrouwen te winnen van gekken.    – J.G. Ballard

1. Je verbeelding aanspreken

Verbeelding is: het in woorden, beweging en verbeelding vatten van wat er vormeloos en onnoembaar in je leeft. Zelfexpressie – voorziet in een essentiële basisbehoefte van de mens.

Het is een uniek aspect van ons ‘mens-zijn’, maar draagt ook bij aan zelfinzicht en zelfbevrijding. En daarmee aan onze zinbeleving en levensvreugde. Het brengt je in beweging.

Heling: kunst en vliegwerk

Vandaar het belang dat ik hecht aan het:

  • onder woorden brengen van wat er in jou leeft‘, al is dat eerst nog in (dichterlijke) stamelpraat;
  • in beweging en dans brengen van wat er via je lijf tot uitdrukking wil komen – al is dat ‘als het moet’ eerst nog schuchter en houterig.
  • kunstzinnig in beelden vatten ervan. Of dat nu met fotografie of schrijven is, schilderen of beeldhouwen, dat maakt niet uit.

Voel je geïnspireerd?

Juist als je moeilijk bij je emoties kunt, of je emoties zó sterk zijn dat je ze niet de baas kunt. Dan kan ‘verbeeldende therapie’, zoals mij ook met Zien en Zijn en Levens|Kunst voor ogen staat, je helpen.

Dus voel je uitgenodigd en neem contact met mij op!

fotografie en zen

2. Waarom werkt het helend en bevrijdend?

Er is behoorlijk wat theoretische onderbouwing voor waarom creatieve vormen van therapie en coaching werken.

Eén daarvan is dat mensen zó gewend zijn om vanuit hun logische ‘links-laterale’ denken (lees: piekeren, verklaren) met hun problemen om te gaan. Bij uitstek van waaruit veel van hun problemen ontstaan, zich vastzetten en/of verdiepen.

Oplossend vermogen

Vrije en creatieve zelfexpressie, in welke vorm dan ook, boort juist een geheel ander – en rijk! – reservoir aan probleemoplossend, bevrijdend en verrijkend vermogen aan.

  • Het ‘rechts-laterale’ beeld-denken (en beeld-taal); dat samen met –
  • Het ‘limbische’ systeem, waar emoties en drijfveren, verlangens tot leven komen en vastgehouden worden –
  • De ‘verbeelding’ vormt, het vermogen om emoties, verlangens en “scenario’s” te symboliseren en te ontsleutelen. Zoals we dat ook van onze dromen, dagdromen en fantasieën kennen.

In het moment leren zijn

Door onze verbeelding aan te spreken, en een ruimere manier van ervaren (kijken, voelen), zijn we in staat datgene wat we daadwerkelijk in het hier en nu tegen komen op een andere manier te bezien, te beleven.

De magie zijn werk laten doen

Dat alles kan plaatsvinden zonder dat je het meteen hoeft te verklaren, te vangen in een voor anderen meteen begrijpelijke – ‘logische’- taal.

Jezelf toestaan, in het ‘vertaalproces’, er vrijelijk op los te stamelen, interpreteren, te associëren, te doorvoelen en te duiden.

Het magische is dat door je verbeelding zo al dichtend en vormend zijn werk te laten doen, er al van alles ‘los’ komt.

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.”

Dorothea Lange

“De verbeelding is een entree tot de werkelijkheid, ze zegt meer van de werkelijkheid dan de objectiviteit. Zij is de werkelijkheid door de geest gehaald, verhevigd en sprekender gemaakt.”

Willem Brakman

“De vluchtige beroering met iets dat tot onze verbeelding spreekt, is een beter tonicum voor ons psychisch gestel dan een diep borend en alzijdig onderzoek.”

Simon Vestdijk

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.”

Ansel Adams

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.”

Ansel Adams

“When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in black and white, you photograph their souls!”

Ted Grant

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”

Ansel Adams

“All photographs are memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.”

Susan Sontag

“The more you actively look, the more the action will become intuitive and natural, subconscious and effortless. With practice, your eye will be intuitively and subconsciously drawn to the light, and the light will be drawn to your eye.”

Wayne Row

“Photographers tend not to photograph what they can’t see, which is the very reason one should try to attempt it. Otherwise we’re going to go on forever just photographing more faces and more rooms and more places. Photography has to transcend description. It has to go beyond description to bring insight into the subject, or reveal the subject, not as it looks, but how does it feel?”

Duane Michals

“There is in fact something obscene and sinister about photography, a desire to imprison, to incorporate, a sexual intensity of pursuit.”

William S. Burroughs

“We are often taught to look for the beauty in all things, so in finding it, the layman asks the philosopher while the philosopher asks the photographer.”

Criss Jami, Killosophy

“Photography is a magical kind of art that allows people to preserve time and moments, and to describe the world the way they see it.”

Sahara Sanders

3. Hoe zet je dan je verbeelding in?

In mijn begeleiding zet ik je verbeelding op verschillende manieren aan het werk om je in je proces te ondersteunen.

Inleven en verwoorden

Tijdens sessies laat ik je diep inleven in wat je lichaam je wil zeggen. Van lichaamssensaties naar het gevoel dat gevoeld, het verhaal dat verteld wil worden.

Visualisaties

Visualisaties zet ik in om je te helpen om bij diepere onzichtbare maar voelbare lagen te komen: bijvoorbeeld je Essentie te ontmoeten.

Noem jij een beeld

We kunnen allebei de ander vragen om een beeld te laten opkomen, een symbool dat passend is. En dat doorvoelen, uitbeelden ook, tot leven brengen.

Zelfbeoefening

Ik wil je stimuleren om je gave tot creatieve zelfexpressie te herontdekken en in te zetten. Al is het maar in het tekenen of in een gedicht vangen van je visualisaties.

Liefst maak je een fotoboek, schrijf een dichtbundel, teken of schilder je een serie náást je proces. En breng je dat in.

Iedere kunstvorm is welkom – en het hoeft beslist niet ‘mooi’ of kunstzinnig te zijn.

Creativiteit bij ADD/ADHD en HSP

Juist mensen met AD(H)D hebben een sterke creatieve ‘drive’. Van daaruit ook een natuurlijk verlangen naar artistieke zelfexpressie. Hoe dat zo komt? Lees dan eens mijn artikel Creativiteit en ADD – speel jezelf!

Het herontdekken en ontwikkelen daarvan kan bijzonder ondersteunend zijn in het helingsproces. In het echt aannemen hoe bijzonder je bent.

Hoe relevant dit therapeutische aspect van verbeelding is, geeft Gabor Maté aan in zijn boek Scattered Minds over heling bij AD(H)D:

“Essential to finding meaning and purpose in life is the liberation of one’s creative instincts. […] Part of my treatment approach is to explore with people their creative natures, to urge them to do some self-inquiry why this side of the personality may have been disregarded.”

fotografie en zelfreflectie

4. Mijn eigen artistiek-spirituele groeipad

Voor mijzelf was de herontdekking van mijn verlangen naar en talent voor artistieke zelfexpressie – in eerste instantie fotografie – letterlijk essentieel.

Op de eerste plaats, omdat ik er een ’thuis-zijn-bij-mezelf’ gevoel aan ontleende. En gevoel van eigenwaarde. Tegelijk bood fotografie mij ook een medium om mijzelf op een steeds dieper niveau te leren kennen: wie ik ben, wat ik voel, hoe ik kijk.

Vervreemding omzetten in verbeelding

Dat merkte ik vooral naarmate het gevoel van vervreemding van mijzelf toenam, in de laatste jaren van mijn professionele leven. In antwoord daarop ging ik anders en méér fotograferen. Daarnaast liet ik mijn verbeelding de vrije loop in bijbehorende teksten en gedichten.

Beide vonden hun weg in diverse exposities en naar mijn fotografie website www.geja-vu.nl.

Van verbeelding naar ontplooiing

Verbeelding en creativiteit – fotografie en schrijven – werden zo voor mij steeds meer een manier om uiting te geven aan wat er in mij leefde.

En misschien nog wel belangrijker: te ontdekken wat er wèrkelijk in mij geleefd wilde worden. Wat tot mij sprak vanuit mijn diepste.

Ook leerde ik mijzelf anders te gaan kijken, te beleven. Intuïtief, letterlijk vanuit mijn onderbuik. Hersenloos en zonder innerlijke filters van hoe het zou moeten. Open en nieuwsgierig, als een kind dat alles voor het eerst ziet.

Een pad naar mijzelf

Geleidelijk realiseerde ik mij, dat mijn creatieve ontwikkeling het pad baande voor mijn spirituele bevrijding. En achteraf bezien ook mijn burn-out als spirituele crisis dichterbij had gebracht.

Verbeelding en bevrijding gingen – gaan –
hand in hand.

ESSENTIE

De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is.
– Lucien Arréat

Portfolio

Voor een indruk van mijn eigen fotografische portfolio heb ik drie kleine series bijeengebracht, die een illustratie vormen van respectievelijk contemplatieve fotografie (‘Zen’), Het Ware-Zelf Portret (‘Zijn’) en intuïtieve fotografie (‘Zin’).

Benieuwd naar méér? Kijk dan op mijn fotografie website www.geja-vu.nl.

fotogafie en contemplate

ZEN

fotografie en zelfbeeld

ZIJN

fotografie en intuïtie

ZIN