ONSCHERP?

Brengt je ontwikkeling als fotograaf méér in je omhoog dan je nu aan lijkt te kunnen? Zoek je een coach om je eigenheid – wie je bent als mens en fotograaf – opnieuw in beeld te krijgen? Dan is “ZIEN EN ZIJN” mogelijk iets voor jou.

JOUW EIGENHEID
in Zien en Zijn als fotograaf

Coaching vanuit een hart voor fotografie

Je wil als fotograaf mensen ráken met jouw fotografie. Dat verlangen brengt je onherroepelijk bij wat jou raakt. Jou kwetsbaar maakt. Zo zet je fotografie jezelf op scherp. ‘There is skin in the game’.

Artistieke ontwikkeling en zelfexpressie brengt zo vaak méér omhoog in jezelf. Soms meer dan je even aan kan. Emoties, innerlijke conflicten en tegenstrijdigheden, lastige herinneringen, verlangens en frustraties.

Zien en Zijn coacht je door dergelijke fasen heen. Paart artistieke ontwikkeling aan persoonlijke heling en verdieping.

signatuur - kunnen zien wat jou en je foto's samenhoudt

KAHLIL GIBRAN

“Liefde is een woord van licht,
geschreven door een hand van licht,
op een bladzijde van licht.”

1. Als ‘sublimatie’ menens wordt

Je creativiteit de vrije loop laten is een mooie manier om als mens te groeien. Freud noemde dat ‘sublimatie‘, instincten, lust en emoties op een hoger plan brengen.

Het laat je gevoelsrijker in het leven te staan, inspiratie en zinbeleving te ervaren. Ook biedt het een vorm om aan de slag te gaan met je innerlijke conflicten en onzekerheden.

Dat geldt zeker ook voor fotografen.

Uit eigen ervaring weet ik, dat als je ècht met fotografie als vorm van artistieke zelfexpressie bezig bent, er van alles in jezelf aangeraakt wordt.

En soms kan dat even teveel worden – en is daar in je omgeving te weinig oog voor. Te meer daar zo’n persoonlijk lastige fase ook nog eens gepaard gaat met een crisis in je fotografie zelf. Het lukt gewoon even niet, wat je onzekerheid en zelftwijfel alleen maar aanwakkert.

Dan zou je willen dat je een coach had

  • Iemand met wie je je persoonlijke problematiek en verlangen naar persoonlijke, spirituele groei kunt doorwerken.
  • Iemand ook die de verbinding kan leggen met jouw fotografie – fotografie begrijpt.
  • Je dus kan helpen spiegelen hoe jouw fotografie en je Zien en Zijn elkaar in de weg zitten èn verder kunnen helpen.
  • En fotografie daarbij actief inzet.

Een “foto-therapeut” dus, die je kan helpen te helen en te groeien als mens en als fotograaf. Oók in je artistieke kwaliteiten.

Dat is precies wat ik beoog met Zien & Zijn.

als fotograaf - jezelf opnieuw in beeld krijgen

2. Waarom dat zo is?

Kunstenaars, of je nu fervent amateur bent of (aanstormend) beroeps, zijn gevoelige mensen. Dus ook gevoelig voor psychische problemen.

Enerzijds omdat je op een intensere manier met de wereld, je medemens en vooral ook met jezelf en je emoties omgaat. Anderzijds omdat je geest meer dan gemiddeld hooggevoelig, creatief en associatief is.

Je creatieve ontwikkeling als fotograaf gaat dan ook altijd hand in hand met het verwerken van innerlijke problematiek. Wat op zich een heilzaam neveneffect is van je werk of hobby.

Bewust en onbewust

Dat verwerken verloopt deels bewust, maar nog veel vaker onbewust. Totdat die verwerking stokt of heftig opspeelt. In jezelf en in je relaties aan de oppervlakte komt. Dat uit zich dan in de vorm van:

  • Creatieve blokkade, zelftwijfel, zwaarmoedigheid, frustratie, verdriet of woede, relatie- en andere problemen; òf:
  • Een onbestemd verlangen naar spirituele en artistieke vernieuwing, inspiratie. Of allebei.

Dan wil ik er voor je zijn.

“Photography is a way of feeling, of touching, of loving.”

Aaron Siskind

“A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.”

Diane Arbus

“I am not interested in shooting new things – I am interested to see things new.”

Ernst Haas

“There are always two people in every picture: the photographer and the viewer.”

Ansel Adams

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.”

Ansel Adams

“Photography for me is not looking, it’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures.”

Don McCullin

“Photography is an art of observation. It has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them.”

Elliot Erwitt

“There is only you and your camera. The limitations in your photography are in yourself, for what we see is what we are.”

Ernst Haas

“I find humor in many situations and things and I tend to make photographs that point out these things. We photograph according to our character.”

Huy Nguyen

3. Hoe gaan we met elkaar aan de slag?

Zien & Zijn begint met een kennismakingssessie, waarin we je persoonlijke problematiek bespreken in samenhang met je portfolio.

Voelende staat & metaforisch kijken

Vervolgens gaan we aan de slag in een serie sessies. De nadruk ligt in eerste instantie op het (herstellen van) contact met je lichaam en de daarin ‘opgesloten’ emoties. Ook laten we je foto’s – als metaforen – tot je spreken. Tegelijk leer ik je op een andere – ruimere – manier van kijken.

Vanuit deze basis – in het hier en nu en in vol contact met je lichaam – kan je vervolgens op een dieper niveau bij je innerlijke conflicten komen en blijven. En er daarbij voor jezelf zijn.

Zo krijg je toegang, via je voelende staat, tot een dieper laag van Zijn (Essentie) in jezelf.

Werken in de Zijnsstaat

Die diepere laag gaan we ook direct in door middel van visualisaties en het werken met wat er zich daarin aandient.

Het een en ander wordt begeleid door reflectie op je fotografische ontwikkeling. En het stimuleren daarvan door opdrachten.

Zelfbewustzijn en zelfleiderschap

Zo breng je jezelf èn jouw signatuur op een hoger plan. Vanuit een dieper en vrijer contact met jezelf lost er dan vaak al vanzelf een belangrijk deel van je belemmerende overtuigingen en zelfbeelden op.

Eventueel coach ik je verder om nog beter handen en voeten te geven aan je herwonnen artistiek zelfleiderschap.

als fotograaf - weer landen op je eigen strand

4. Wat biedt Zien & Zijn concreet?

Zien & Zijn is een specifieke vorm van persoonlijke begeleiding (therapie en coaching).

Deze is gericht op mensen die hun fotografie serieus nemen en zich in een fase van persoonlijke crisis of groei bevinden.

De nadruk ligt op Zijnsoriëntatie, in samenhang met reflectie op jouw fotografie en manier van zien.

WAYNE ROWE

“The more you actively look, the more the action will become intuitive and natural, subconscious and effortless. With practice, your eye will be intuitively and subconsciously drawn to the light, and the light will be drawn to your eye.” (uit: Zen and the Magic of Photography)