… meer over Branding

Vanuit een integrale en Zijnsgeoriënteerde visie op burn-out ontwikkelde ik mijn eigen benadering voor burn-out coaching. Deze benadering noemde ik aanvankelijk Branding.

Later realiseerde ik mij dat mensen met ADD ook in een soort van permanente burn-out kunnen verkeren. En dat dezelfde benadering ook heel goed toepasbaar blijkt te zijn bij ADD-begeleiding.

Daarom pas ik nu, gelijk welke problematiek, ADD of Burn-out, dezelfde benadering toe. Onder de noemer “de Queeste van Heling“. Want gelijk wat, het einddoel is steeds heling door groeiend Zelfbewustzijn en Zelfleiderschap.

Voor wie nog specifiek de (ontwikkeling) van mijn benadering bij burn-out wil inzien, lees dan deze artikelen:

Burn-out vraagt om een systeemaanpak

Fase 5 van onze benadering voor burn-out coaching heet ‘Systeemaanpak’. Zo’n open onderzoek van werk-gerelateerde stressfactoren draagt bij aan duurzame re-integratie. Maar ook aan verbetering in de bedrijfsvoering. Dit vraagt van de organisatie wel lef en een lerende houding. Durft u het aan?

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Burn-out coaching: dóór de branding (I)

Branding, de zijnsgeoriënteerde methodiek voor burn-out coaching van Essential Waves, beoogt het sterken van innerlijke veerkracht, persoonlijke groei en bevrijding. In dit deel worden de eerste drie grondleggende fasen besproken, gericht op lichaams-, emotie- en essentieel bewustzijn.

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out begeleiding

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.

Ga naar de bovenkant