… meer over Neuroplasticiteit

Neuroplasticiteit staat voor het vermogen van onze hersenen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zowel door de aanmaak van nieuwe hersencellen (neuronen) als door de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen deze neuronen. De aanleiding daartoe kan zijn dat we nieuwe dingen leren. Bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid als motorrijden of Spaans.

Het stelt ons ook in staat om (deels) te herstellen van fysiek hersentrauma (zoals een beroerte) of psychologisch trauma. Zo worden er tijdens therapie nieuwe verbindingen gelegd tussen de prefrontale cortex en het emotiesysteem in de hersenen, waardoor verdrongen emoties alsnog beschikbaar komen voor verwerking. Er nieuwe manieren beschikbaar komen om met die emoties en emotionele herinneringen om te gaan.

De werking van Zijnsgeoriënteerde therapie – heling, herverbinden – is in neurologische zin deels op dit vermogen van de hersenen gebaseerd.

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant