… meer over Zelfleiderschap

Zelfleiderschap is het vermogen en bereidheid je te laten leiden door je Zelf, je vrije versie. Vanuit Rusten in Zijn: dóen wat je ècht wil.

  • Concreet betekent het op de eerste plaats je binnenwereld kunnen managen: jezelf begeleiden als je het moeilijk hebt, je innerlijke criticus weerwoord kunnen geven, je emoties en gedrag kunnen reguleren.
  • Van daaruit ook: jezelf in de wereld kunnen brengen, zelfverwerkelijking. Weten wat er in jou de wereld in wil en daar gevolg aan geven. Soms vraagt dat offers, overgave, vaak ook doorzettingsvermogen.
  • Tot slot betekent het ook: goed voor jezelf kunnen zorgen. Op een manier dus die heilzaam voor je is. Qua voeding, ontspanning, sociale contacten.

Dat ga je zien in levensdomeinen als je relaties, je werk, hoe je woont, de manier waarop je voor jezelf zorgt. Groeiend zelfbewustzijn laat je eigenlijk vanzelf al hierin groeien. Soms is daar nog extra begeleiding bij nodig. Daarom vult het óók een fase in de Queeste. Meer hierover in:

Zelfleiderschap: doen wat je eigenlijk wil

Zelfleiderschap is waar het je uiteindelijk om te doen zal zijn, door je hele Queeste van Heling heen. Jezelf en je leven leiden zoals je bedoeld bent. Dat vraagt groeiend Zelfbewustzijn, maar óók ‘gewoon’ op reis gaan. Een begin van Zelfleiderschap om in beweging te komen. Hoe is dat?

Motivatie en emotie bij ADD

Motivatie is altijd weer een punt om op afgerekend te worden. Zeker als je ADD hebt! Toch, als je eenmaal contact krijgt met wat je ècht wil. En doorkrijgt wat de rol van emotie en verlangen, lust en drift is in je ‘motivatie-systeem’, dan ontstaat er perspectief. Op gedrevenheid van binnenuit!

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Ga naar de bovenkant