… meer over Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van begeleiding die veelal wordt toegepast als relaties in een crisis terechtgekomen zijn. Helaas vaak nogal laat.

Die relatieproblemen wortelen in de afzonderlijke partners – hun trauma’s, achtergronden, patronen. Ze beginnen in hun innerlijke houding ten opzichte van zichzelf, relateren en intimiteit. Daar bovenop komt dan de emotionele, communicatieve en gedragsmatige ‘verstrikking’ met deze specifieke ander.

Met die ontrafeling kan je ook al heel mooi op individuele basis beginnen, zelfs als de relatie nog soepeltjes verloopt. Zelfs nadat een relatie al is gesneuveld kan individuele reflectie op het proces en de persoonlijke aspecten daarbij zinvol zijn. Mijn visie op relaties, in samenhang met crisis, persoonlijke en gezamenlijke groei en relatietherapie, tref je hier:

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant