… meer over Oogcontact

Oogcontact in onze vroege jeugd, tussen ouder en kind, blijkt fundamenteel voor onze neurologische en emotionele ontwikkeling. Op latere leeftijd blijft het een belangrijk onderdeel van de communicatie van mens tot mens, óók daar waar het vermeden wordt. In sommige situaties heeft het zelfs extra betekenis: in romantische situaties (zwijmelen in elkaars ogen) bijvoorbeeld, of als je de ander indringend iets wil zeggen. Je kijkt dan recht in iemands ziel, want dat zijn je ogen ook: directe ramen naar binnen. Dat klopt ook neurologisch: je ogen zijn feitelijk hersenweefsel dan direct vanaf de buitenkant zichtbaar is.

Dat is misschien ook wel de reden waarom onze kijk op oogcontact niet gedeeld wordt in veel niet-westerse culturen. Daar geldt het vaak als respectloos en binnendringend. Zeker in de communicatie met meerderen of met het andere geslacht. Ook mensen met een hoge gevoeligheid of sociale onzekerheid kunnen direct oogcontact lastig vinden. Denk bijvoorbeeld aan sommige introverte mensen, mensen (niet iedereen) met ADD, Autisme en mensen met SPD (een schizoïde persoonlijkheidsstoornis). Meer hierover in:

Innigheid als je hart breekt in vriendschap

Innige vriendschap tussen man en vrouw kan zó zegenrijk zijn. Omdat het je hart opent, je in dat proces kwetsbaar en vertrouwd laat zijn. Het zal vroeg of laat óók je verwondingen tegen elkaar aan schuren. Hoe dan innig te blijven als het pijn doet? Ook je hart breken kan openen.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant