… meer over Essentie

Essentie betekent in de Zijnsgeoriënteerde psychologie onze persoonlijke Zijnslaag, ons spirituele wezen. Hans Knibbe duidde het ook wel aan als onze Boeddha-natuur. Chris Kersten noemde het, in lijn met de mystieke traditie, ‘het Kostbare’, of de ‘Innerlijke Geliefde’. Het wezen van waaruit wij zijn en dat ernaar streeft om via ons menszijn in de wereld te komen.

Het is ook die laag in ons waar wij (nu al) vrij zijn van trauma, pijn en verwonding, daarvoor ook onaantastbaar is. Bevrijding of heling betekent dan: je her-verbinden met de Innerlijke Geliefde in ons, dóór de gewrongenheid, ballast en beperktheid heen die haar omsluiert. Als we zo ons Zelf tot bloei brengen, zijn we een geschenk aan de wereld, de ander. De weg daarheen vraagt ons onszelf, als een geschenk, uit te pakken, te helen. Soms roept onze Essentie ons daar voelbaar toe op. Soms zo maar, middenin een ramp die ons overkomt. Meer over Essentie in:

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Motivatie en emotie bij ADD

Motivatie is altijd weer een punt om op afgerekend te worden. Zeker als je ADD hebt! Toch, als je eenmaal contact krijgt met wat je ècht wil. En doorkrijgt wat de rol van emotie en verlangen, lust en drift is in je ‘motivatie-systeem’, dan ontstaat er perspectief. Op gedrevenheid van binnenuit!

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Ga naar de bovenkant