… meer over Reïntegratie

Reïntegratie is het proces dat je door moet in het kader van je herstel vanuit langdurig ziekteverzuim. Bijvoorbeeld als gevolg van een burn-out. Het is een door de wet voorgeschreven periode en beide partijen zijn verplicht eraan mee te werken. Indien nodig/gewenst vindt deze buiten de eigen organisatie plaats (2e spoor).

Het werk dat je doet tijdens je reïntegratie mag geen stress of druk kennen en moet beperkt qua scope en duur zijn. Het is vooral therapeutisch bedoeld, om je weer te laten wennen aan mensen om je heen en aan een zeker werkritme. Bij te dragen aan je herstel dus! Daarom moet het ook motiverend en stimulerend zijn. Verder hoort ook begeleiding en zorg vanuit je organisatie erbij. Dat is dus wat anders dan terugkeren in je oude functie (waarin je ziek werd), maar dan voor minder uren per week. Of in een achterafkamertje geestdodend werk doen ver beneden je niveau. Meer hierover in:

Reïntegratie en heling bij burn-out

Het woord reïntegratie roept vooral in de eerste weken van je burn-out heftige reacties op. Als reïntegratie echter nadrukkelijk en voornamelijk wordt ingestoken om bij te dragen aan herstel en heling, zou dat niet alleen veel onrust wegnemen, maar ook echt helpen. Benieuwd? Lees dan verder …

Burn-out coaching: dóór de branding (I)

Branding, de zijnsgeoriënteerde methodiek voor burn-out coaching van Essential Waves, beoogt het sterken van innerlijke veerkracht, persoonlijke groei en bevrijding. In dit deel worden de eerste drie grondleggende fasen besproken, gericht op lichaams-, emotie- en essentieel bewustzijn.

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out begeleiding

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.

Ga naar de bovenkant