… meer over Intimiteit

Als mensen het over intimiteit hebben, dan bedoelen ze vaak seksualiteit. Het is echter zoveel meer dan alleen fysieke (seksuele) intimiteit. Er is ook zoiets als emotionele, cognitieve/filosofische en spirituele intimiteit. Met een ander èn met jezelf, je lichaam, verlangens, ambities, gevoelens, gedachten en Spirit.

Intimiteit is een ensemble (driehoek) van nabijheid (kwetsbaar en open bij elkaar zijn) en eigenheid: het vermogen om tegelijk óók dichtbij jezelf te blijven, overdekt en bijeengehouden door gevoelens van genegenheid (liefde, vriendschap of welke vorm of variatie ook van toepassing is). Als er sprake is van grote nabijheid en genegenheid, dan ervaar je de relatie als innig en verrijkend. Zo kan je ook heel goed intieme of zelfs innige vrienden zijn, zonder enige seksuele connotatie. Vriendschap die bijzonder vervullend zijn, soms zelfs meer dan met je partner.

Maar idealiter ervaar je zulke nabijheid en innigheid op meerdere niveaus ook met je liefdespartner. Dan is het fijn als je, terwijl je fysiek intiem bent (aan het knuffelen of vrijen), je tegelijk zulke nabijheid op emotioneel en spiritueel vlak kunt voelen. Kortom, hoe meer innigheid, hoe fijner ook de beleving ervan: van de seks, maar ook van de relatie, het samenZijn. Lees meer hierover in …

Seksualiteit: zin en (on)lust bij ADD

Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit, we zijn ervoor gemaakt, brengen vitaliteit en levenszin. Voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is, is dat niet anders. Toch komt AD(H)D vaak met specifieke uitdagingen en problemen op dit gebied. Hoe daarmee om te gaan?

Innigheid als je hart breekt in vriendschap

Innige vriendschap tussen man en vrouw kan zó zegenrijk zijn. Omdat het je hart opent, je in dat proces kwetsbaar en vertrouwd laat zijn. Het zal vroeg of laat óók je verwondingen tegen elkaar aan schuren. Hoe dan innig te blijven als het pijn doet? Ook je hart breken kan openen.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van menswording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant