… meer over Relatie

Relatie(s) – dan bedoel ik veelal affectieve (emotioneel betrokken) relaties. Hechte vriendschappen en liefdes- of partnerrelaties. In zekere zin ook de relatie tussen spiritueel leraar en leerling.

Relaties zijn belangrijk voor ons. We verlangen er van nature naar om ons met anderen verbonden te voelen. Maar tegelijk ook om daarbinnen onszelf te kunnen zijn en verder te ontplooien. Daar ligt voor velen een spanningsveld. Een weerspiegeling van het fundamentele innerlijke loyaliteitsconflict tussen ons verlangen ergens bij te horen (“Liefde”) en tegelijk onze eigenheid en autonomie (“Waarheid”) te willen beleven en ontwikkelen. Een spanningsveld dat om verzoening en bevrijding vraagt.

In onze affectieve relaties herhalen zich patronen vanuit onze jeugd, die met onze ouders. Men zegt ook wel dat de partnerrelatie begint op het niveau waar de hechting met respectievelijk het losmaken van onze ouders is gestopt toen we het huis uit gingen. Dat maakt relaties belangrijk in ons proces van zelfontplooiing. Zelfbewustzijn ontwikkelen. Leren ons vertrouwd te kunnen voelen bij en liefde geven aan de ander, terwijl we bij onszelf blijven. Meer over relaties, liefde en vriendschap, emotionele en spirituele intimiteit in:

Seksualiteit: zin en (on)lust bij ADD

Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit, we zijn ervoor gemaakt, brengen vitaliteit en levenszin. Voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is, is dat niet anders. Toch komt AD(H)D vaak met specifieke uitdagingen en problemen op dit gebied. Hoe daarmee om te gaan?

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

Innigheid als je hart breekt in vriendschap

Innige vriendschap tussen man en vrouw kan zó zegenrijk zijn. Omdat het je hart opent, je in dat proces kwetsbaar en vertrouwd laat zijn. Het zal vroeg of laat óók je verwondingen tegen elkaar aan schuren. Hoe dan innig te blijven als het pijn doet? Ook je hart breken kan openen.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Ga naar de bovenkant