… meer over Relatie

Relatie(s) – dan bedoel ik veelal affectieve (emotioneel betrokken) relaties. Hechte vriendschappen en liefdes- of partnerrelaties. In zekere zin ook de relatie tussen spiritueel leraar en leerling.

Relaties zijn belangrijk voor ons. We verlangen er van nature naar om ons met anderen verbonden te voelen. Maar tegelijk ook om daarbinnen onszelf te kunnen zijn en verder te ontplooien. Daar ligt voor velen een spanningsveld. Een weerspiegeling van het fundamentele innerlijke loyaliteitsconflict tussen ons verlangen ergens bij te horen (“Liefde”) en tegelijk onze eigenheid en autonomie (“Waarheid”) te willen beleven en ontwikkelen. Een spanningsveld dat om verzoening en bevrijding vraagt.

In onze affectieve relaties herhalen zich patronen vanuit onze jeugd, die met onze ouders. Men zegt ook wel dat de partnerrelatie begint op het niveau waar de hechting met respectievelijk het losmaken van onze ouders is gestopt toen we het huis uit gingen. Dat maakt relaties belangrijk in ons proces van zelfontplooiing. Zelfbewustzijn ontwikkelen. Leren ons vertrouwd te kunnen voelen bij en liefde geven aan de ander, terwijl we bij onszelf blijven. Meer over relaties, liefde en vriendschap, emotionele en spirituele intimiteit in:

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant