… meer over Coping

Coping is afgeleid van het Engelse begrip ’to cope with’ wat letterlijk betekent ‘kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen’. Ieder mens heeft weer zijn eigen set aan copingstijlen, van omgaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen. Het draagt bij aan je veerkracht als je een brede set aan stijlen kunt hanteren, en vooral dan kiest voor stijlen die effectief en constructief zijn.

Men onderscheidt daarbij probleemgerichte en emotiegerichte, respectievelijk actieve en passieve coping. Bij probleemgerichte copingstijlen probeer je het probleem op te lossen. Bij emotiegerichte copingstijlen probeer je de gevoelens die het probleem veroorzaakt te veranderen.

Bij emotiegerichte ‘stresshandling’ zijn er vormen die niet effectief of constructief zijn. Denk aan ‘afweermechanismen’ als projectie, ontkenning, verdoving of zelfhaat. Of het gewoon ongefilterd en onbeheerst afreageren/uit-acteren van je emoties. Je leest er meer over in …

Burn-out vraagt om een systeemaanpak

Fase 5 van onze benadering voor burn-out coaching heet ‘Systeemaanpak’. Zo’n open onderzoek van werk-gerelateerde stressfactoren draagt bij aan duurzame re-integratie. Maar ook aan verbetering in de bedrijfsvoering. Dit vraagt van de organisatie wel lef en een lerende houding. Durft u het aan?

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Burn-out coaching: dóór de branding (I)

Branding, de zijnsgeoriënteerde methodiek voor burn-out coaching van Essential Waves, beoogt het sterken van innerlijke veerkracht, persoonlijke groei en bevrijding. In dit deel worden de eerste drie grondleggende fasen besproken, gericht op lichaams-, emotie- en essentieel bewustzijn.

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out begeleiding

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.

Ga naar de bovenkant