… meer over Controle

Controle – (zelf)beheersing, grip op de zaak en op jezelf hebben is zeker niet verkeerd. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeheersing als in emotie- en gedragsregulatie. Of aan het kunnen nemen van de vrijheid tot zelfsturing (autonomie) als in ‘job control’: binnen redelijke grenzen de ruimte krijgen en kunnen nemen om je werk op jouw manier te mogen doen.

Als het echter uitmondt in krampachtigheid, vanuit een angst voor controleverlies, dan wordt het knap lastig. Op de eerste plaats voor jezelf. Steeds in de schaduw van dreigende chaos (in en om je heen) moeten leven kan beklemmend zijn. Helemáál als je daarbij ook anderen belast met overmatige regelzucht, gaat bemoederen/bevaderen of ‘micromanagen’.

Vaak komt dat vanuit een diepere existentiële beleving van machteloosheid, overgeleverd zijn, en/of een ervaring van grote leegte in jezelf: vanuit je eigen trauma. Meer over (angst voor) controle (verlies) in …

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Ga naar de bovenkant