… meer over Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is doel en middel in één van persoonlijke groei. Voor heling uit burn-out, maar ook voor het blij kunnen leven met je bijzondere ‘bedrading’ als je ADD hebt. Het groeit op drie niveaus:

  • Vrij bewustzijn van alles wat er in je gebeurt: je gevoelens en lichaamssensaties (echt in je lijf kunnen zijn) en je innerlijke delen en instanties (zoals je kind-delen, innerlijke criticus) en daarin meer en meer een zelfsturende rol in kunnen spelen;
  • Vermogen om (‘zelfbewust’) bij jezelf te kunnen blijven terwijl je bij de ander, in de wereld bent: voor jezelf staan, je grenzen kennen en handhaven; en van daaruit:
  • Verbondenheid voelen met, je gedragen weten door iets veel groters dan je menselijke ik. Dan krijgt het een hoofdletter Z. Eerst, in/via je Zelf, met je persoonlijke Zijn: je Essentie, je spirituele wezen, de Fundamentele Goedheid in je. Vervolgens ook met de wereld en anderen om je heen: gedragen door het absolute Zijn. Van daaruit universele Liefde voelen voor je medemens, de natuur, etc.

Zelfbewustwording is een proces dat ik graag, vanuit Essential Waves, ondersteun. Je vindt het terug in mijn metafoor van de Queeste. Het komt dan ook herhaaldelijk terug in mijn artikelen, zoals in:

Seksualiteit: zin en (on)lust bij ADD

Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit, we zijn ervoor gemaakt, brengen vitaliteit en levenszin. Voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is, is dat niet anders. Toch komt AD(H)D vaak met specifieke uitdagingen en problemen op dit gebied. Hoe daarmee om te gaan?

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

Zelfleiderschap: doen wat je eigenlijk wil

Zelfleiderschap is waar het je uiteindelijk om te doen zal zijn, door je hele Queeste van Heling heen. Jezelf en je leven leiden zoals je bedoeld bent. Dat vraagt groeiend Zelfbewustzijn, maar óók ‘gewoon’ op reis gaan. Een begin van Zelfleiderschap om in beweging te komen. Hoe is dat?

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Ga naar de bovenkant