… meer over Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is doel en middel in één van persoonlijke groei. Voor heling uit burn-out, maar ook voor het blij kunnen leven met je bijzondere ‘bedrading’ als je ADD hebt. Het groeit op drie niveaus:

  • Vrij bewustzijn van alles wat er in je gebeurt: je gevoelens en lichaamssensaties (echt in je lijf kunnen zijn) en je innerlijke delen en instanties (zoals je kind-delen, innerlijke criticus) en daarin meer en meer een zelfsturende rol in kunnen spelen;
  • Vermogen om (‘zelfbewust’) bij jezelf te kunnen blijven terwijl je bij de ander, in de wereld bent: voor jezelf staan, je grenzen kennen en handhaven; en van daaruit:
  • Verbondenheid voelen met, je gedragen weten door iets veel groters dan je menselijke ik. Dan krijgt het een hoofdletter Z. Eerst, in/via je Zelf, met je persoonlijke Zijn: je Essentie, je spirituele wezen, de Fundamentele Goedheid in je. Vervolgens ook met de wereld en anderen om je heen: gedragen door het absolute Zijn. Van daaruit universele Liefde voelen voor je medemens, de natuur, etc.

Zelfbewustwording is een proces dat ik graag, vanuit Essential Waves, ondersteun. Je vindt het terug in mijn metafoor van de Queeste. Het komt dan ook herhaaldelijk terug in mijn artikelen, zoals in:

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Motivatie en emotie bij ADD

Motivatie is altijd weer een punt om op afgerekend te worden. Zeker als je ADD hebt! Toch, als je eenmaal contact krijgt met wat je ècht wil. En doorkrijgt wat de rol van emotie en verlangen, lust en drift is in je ‘motivatie-systeem’, dan ontstaat er perspectief. Op gedrevenheid van binnenuit!

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Ga naar de bovenkant