… meer over Leiderschap

Leiderschap gaat enerzijds over de kwaliteiten die iemand tot een goede leidinggevende maken. Leiderschapskwaliteiten  en -stijlen dus. Hoe je sturing geeft aan mensen, beslissingen neemt, mensen betrekt, zorgt voor je team(s) en individuele medewerkers. En voor externe stakeholders van je organisatie, zoals klanten en leveranciers. De waarden en normen die je daarbij hanteert.

Daarnaast gaat het over de kwaliteit van het management, het leiderschapsteam in organisaties. Relevant voor het voorkomen van burn-out. Het goed (laten) begeleiden van mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De mate waarin zorggedragen wordt voor een veilige, prettige en stimulerende werkomgeving voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld sekse, etniciteit en neurotypologie.

Je vindt het terug in bijvoorbeeld:

Leiderschap: burn-out of bevlogenheid (2)

Leiderschapsstijl blijkt een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van chronische stress en burn-out. Stimulerend en mensgericht management kan juist een voedingsbodem zijn voor bevlogenheid. In dit vervolg een pleidooi voor transformationeel leiderschap.

Leiderschap: burn-out of bevlogenheid (1)

Leiderschapsstijl blijkt een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van chronische stress en burn-out onder medewerkers. In dit eerste deel aandacht voor leiderschapsstijlen die aantoonbaar negatief uitpakken voor de arbeidsvreugde en de gezondheid van medewerkers.

Burn-out vraagt om een systeemaanpak

Fase 5 van onze benadering voor burn-out coaching heet ‘Systeemaanpak’. Zo’n open onderzoek van werk-gerelateerde stressfactoren draagt bij aan duurzame re-integratie. Maar ook aan verbetering in de bedrijfsvoering. Dit vraagt van de organisatie wel lef en een lerende houding. Durft u het aan?

Ga naar de bovenkant