… meer over Spiritualiteit

Spiritualiteit kunnen wij omschrijven als betrokkenheid op een diepere spirituele dimensie die aan mens, geest en wereld ten grondslag ligt. Voorbij (maar van daaruit ook inclusief) het materiële, het fysiek waarneembare, neurologisch verklaarbare, etc..

Zijnsoriëntatie is per definitie zo’n op Sprit, de Zijnsdimensie, betrokken mens- en wereldbeschouwing. Waarbij het Zijn een levend geestelijk veld is met een gelaagdheid. Wij werken met die gelaagdheid op het niveau van het persoonlijke Zijn (Essentie) en het absolute Zijn (waar er geen dualiteit meer is, alles één is). Zij maken zich kenbaar als we vanuit de Voelende Staat terecht komen in de Zijnsstaat.

Als Zijnsgeoriënteerde therapeuten zijn wij erop gericht, mensen te helpen hun spirituele wezen, hun Zijnskwaliteiten en -talenten, het Kostbare in zichzelf, te herkennen en te beleven. Vervolgens: deze te bevrijden (ermee te helen) en in de wereld te brengen. Een geschenk te zijn aan de wereld.

In een paar artikelen wordt specifiek ingegaan op het spirituele aspect van ons verlangen naar liefde, verbinding en heling, naar kunnen Rusten in Zijn. Zoals:

Spiritualiteit en zelfbewustzijn

Heling en groei als mens en spiritueel wezen is onverbrekelijk verbonden met spirituele (her)beleving van onszelf en de wereld. Het Kostbare in onszelf weten, voelen èn in de wereld brengen. Daarom mikt Zijnsoriëntatie, voorbij aan waar je vanaf wil, op je Spirit: groeiend Zelf-bewustzijn.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out begeleiding

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.

Burn-out – a blessing in disguise

Natuurlijk voelt burn-out als een ramp. Toch omschrijven veel betroffenen hun burn-out achteraf ook als een crisis die hun leven fundamenteel ten goede heeft veranderd. Dit artikel verklaart waarom. Het erkennen van burn-out als een 'positieve ramp' en periode van spirituele 'reset' is belangrijk voor een diepgaande en blijvende heling.

Ga naar de bovenkant