… meer over Zingeving

Zingeving, betekenis aan je leven kunnen geven en ervaren, is een belangrijke driver en behoefte van mensen. Het geeft je vervulling en voldoening als je het gevoel hebt ertoe te doen. Omgekeerd, het gevoel er niet toe te doen, of niet weten hoe je zinvol kunt zijn, maakt dat mensen zich leeg en depressief kunnen voelen.

Zingeving stroomt eigenlijk bijna vanzelf uit je voort, als je meer en meer contact legt met je Zelf, je Essentie. Je bewust wordt van wat er in je leeft en in de wereld wil zijn. Vervolgens vraagt het natuurlijk ook mogelijkheden om dat naar buiten te brengen, concreet te maken. Daarvoor is werk aan de winkel – uit te reiken.

Meer hierover o.a. in:

Zelfleiderschap: doen wat je eigenlijk wil

Zelfleiderschap is waar het je uiteindelijk om te doen zal zijn, door je hele Queeste van Heling heen. Jezelf en je leven leiden zoals je bedoeld bent. Dat vraagt groeiend Zelfbewustzijn, maar óók ‘gewoon’ op reis gaan. Een begin van Zelfleiderschap om in beweging te komen. Hoe is dat?

Reïntegratie en heling bij burn-out

Het woord reïntegratie roept vooral in de eerste weken van je burn-out heftige reacties op. Als reïntegratie echter nadrukkelijk en voornamelijk wordt ingestoken om bij te dragen aan herstel en heling, zou dat niet alleen veel onrust wegnemen, maar ook echt helpen. Benieuwd? Lees dan verder …

Leiderschap: burn-out of bevlogenheid (2)

Leiderschapsstijl blijkt een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van chronische stress en burn-out. Stimulerend en mensgericht management kan juist een voedingsbodem zijn voor bevlogenheid. In dit vervolg een pleidooi voor transformationeel leiderschap.

Leiderschap: burn-out of bevlogenheid (1)

Leiderschapsstijl blijkt een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van chronische stress en burn-out onder medewerkers. In dit eerste deel aandacht voor leiderschapsstijlen die aantoonbaar negatief uitpakken voor de arbeidsvreugde en de gezondheid van medewerkers.

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Ga naar de bovenkant