… meer over Stress

Stress betekent letterlijk spanning. Richard Lazarus, een Amerikaanse psycholoog en pionier in het onderzoek naar het onderwerp, definieerde psychologische spanning als:

“a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being.”

Met andere woorden: wat de ene persoon als een stressvolle situatie ervaart (want ingeschat als overbelastend of bedreigend), hoeft voor de ander dat niet zo te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een  presentatie: dat kan óók positieve spanning geven, eustress. Deze komt juist met prettige tinteling en opwinding, het gevoel uitgedaagd te worden. Mensen hebben ook positieve spanning nodig om te presteren, zich te ontwikkelen.

Spanning, stressortheorie, hoe het ontstaat, zich opbouwt en de uitwerking ervan op lichaam en geest. Je vindt het in diverse artikelen terug. Vooral in de context van burn-out, maar deze artikelen zijn zeker ook relevant voor mensen met ADD.

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant