… meer over Creativiteit

Creativiteit, het scheppend vermogen van de mens, is, náást speelsheid, één van de Zijnskwaliteiten die we bij uitstek in mensen met ADD aantreffen.

In enge zin hebben we het dan over artistieke zelfexpressie, (amateur) kunstenaarschap. In bredere zin staat het voor het vermogen in wat voor bezigheden ook zaken met elkaar in verband te brengen, nieuwe oplossingen te bedenken of inzichten te krijgen. Vanuit een combinatie van verbeeldingskracht en associatief, conceptueel en abstraherend denken.

Instrumenteel daarbij is het Default Mode Netwerk (DMN) in je hersenen. Gelijktijdig ‘aanstaan’ van dit DMN en het taakgerichte Central Executive Netwerk (CEN) zorgt voor een verhoogde vorm van (‘synchrone’) creativiteit. Mensen met ADD hebben een natuurtalent hiervoor, aangezien bij hen dit DMN sowieso al altijd aan staat. Een vermogen dat zich overigens ook tegen je kan keren. Hoe dan ook dit inzicht biedt mogelijkheden om actief je creativiteit te vergroten en in te zetten en kan zo ook bijdragen aan je gevoel van eigenwaarde. Meer hierover in …

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Ga naar de bovenkant