… meer over HSP

HSP staat voor High Sensitivity Person, ook wel Highly Sensitive Person, hoogsensitief persoon. De term is afkomstig van Elaine Aron. Haar visie wordt o.a. uitgelegd in dit artikel. Het is een persoonseigenschap die duidt op een zenuwstelsel dat extra gevoelig is voor zintuiglijke informatie. Deze wordt minder weggefilterd dan bij mensen die deze eigenschap niet hebben. Dat kan dan makkelijker tot overprikkeling leiden.

Uitgaande van de inzichten van Gabor Maté, is AD(H)D gebaseerd op zo’n hoogsensitief zenuwstelsel. Vandaar dat mensen met AD(H)D zich vaak ook in HSP herkennen. Gabor ziet hooggevoeligheid echter breder, inclusief gevoeligheid voor virussen/bacteriën, eczeem en allergenen. Vooral echter voor innerlijke prikkels. Denk daarbij aan hormoonspiegel- (menstruatiecyclus/overgang, adrenaline, stresshormonen) en bloedsuikerspiegelfluctuaties (honger). Nog belangrijker: emoties, inclusief het gevoelig zijn voor, aanvoelen van de emoties van anderen. Ook hoogreactiviteit, het sterker reageren op emoties, treft hij bij mensen (vooral kinderen) met AD(H)D vaker aan. Met name in combinatie met “emotionele allergieën” zoals voor onrechtvaardigheid of onbetrouwbaarheid.

Hooggevoeligheid kan echter ook maken, dat mensen zich extra terugtrekken uit hun gevoelens en lichaam, om bepaalde pijnlijke emoties of stress niet te hoeven voelen. Paradoxaal genoeg dus juist verminderd gevoelig lijken. Dat komt opvallend genoeg veel voorbij mensen met ADD (ADHD type 1), Meer over HSP in …

Innigheid als je hart breekt in vriendschap

Innige vriendschap tussen man en vrouw kan zó zegenrijk zijn. Omdat het je hart opent, je in dat proces kwetsbaar en vertrouwd laat zijn. Het zal vroeg of laat óók je verwondingen tegen elkaar aan schuren. Hoe dan innig te blijven als het pijn doet? Ook je hart breken kan openen.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant