… meer over Overspannenheid

Overspannenheid is een toestand waarin je komt als je je langdurig te hard hebt druk gemaakt, onder stress hebt geleefd. Je bent sterk vermoeid en verder doorwerken lukt minder. Vaak komt er ook nog piekeren en slaaptekort bij. Toch kan je in deze toestand nog vaak al behoorlijk opknappen als je er gedurende korte tijd even een paar weken tussenuit gaat, rust neemt, stress mijdt.

Dat wordt anders als je burn-out bent. Burn-out kan aanleiding geven tot uitval die wel een jaar kan duren, soms langer. De psychosociale impact kan intens en beschadigend zijn.

Kortom, het is belangrijk signalen van je lijf en gevoelsleven serieus te nemen en tijdig passende maatregelen te nemen. Vóór het doorschiet. Meer hierover in:

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out begeleiding

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.

De Helling van Onvrede

Duur en ernst van burn-out blijken direct samen te hangen met de duur van het aanloopproces ernaar toe. In dit artikel wordt onderzocht waarom dat zo is. Welke rol spelen emotionele betrokkenheid (bevlogenheid), veerkracht, de mate (of illusie) van invloed - en afweermechanismen en 'negatieve emoties' in deze worsteling?

Ga naar de bovenkant