… meer over Gabor Maté

Gabor Maté (1944) is een Hongaars-Canadese huisarts en therapeut die zich uitvoerig bezig gehouden heeft met trauma. Vooral met de doorwerking ervan in verslaving (hij is lange tijd verbonden geweest aan een centrum voor verslavingszorg in Vancouver), auto-immuunziekten, kanker en … ADHD. Met de nodige wetenschappelijke onderbouwing maakt hij aannemelijk dat de problemen die mensen met ADHD ervaren terug te voeren zijn op vroegkinderlijk trauma in combinatie met hooggevoeligheid (en creativiteit).

Zijn werk inspireert mij zeer en dan met name zijn visie op ADHD, dat hij van binnenuit kent (hij heeft zelf ADHD). Gabor’s boek Het verstrooide brein (Scattered Minds) was erg belangrijk voor mijn zelfbegrip na mijn diagnose. Het inspireerde mij vervolgens ook in mijn werk als therapeut. De in dit boek gedeelde visie en benadering van ADD heb ik samengevat en doorgetrokken naar Zijnsoriëntatie in het artikel Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD (zie ook hieronder). Sindsdien verwijs ik zeer regelmatig naar zijn inzichten, zoals in:

Relatietherapie bij ADD: begint bij jezelf

Relatieproblemen bij ADD gaan doorgaans dieper dan de bekende ADD onhebbelijkheden. Je relatie naar een hoger plan trekken vraagt bevrijding van het vermogen kwetsbaar en in verbinding te zijn (ook met jezelf), van hart tot hart. Relatietherapie begint dus bij jezelf.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Motivatie en emotie bij ADD

Motivatie is altijd weer een punt om op afgerekend te worden. Zeker als je ADD hebt! Toch, als je eenmaal contact krijgt met wat je ècht wil. En doorkrijgt wat de rol van emotie en verlangen, lust en drift is in je ‘motivatie-systeem’, dan ontstaat er perspectief. Op gedrevenheid van binnenuit!

ADD en de Liefde – op gespannen voet?

ADD-relaties gaan zelden over rozen. De ‘emotionele versmelting’ wordt extra belast door de kenmerken van ADD. De weg voorwaarts op het pad der liefde is paradoxaal genoeg: groeien in zelfbewustzijn en autonomie. Groeien in eigenheid (differentiatie) en verdiepende intimiteit gaan hand in hand.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Ga naar de bovenkant