… meer over Controle

Controle – (zelf)beheersing, grip op de zaak en op jezelf hebben is zeker niet verkeerd. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeheersing als in emotie- en gedragsregulatie. Of aan het kunnen nemen van de vrijheid tot zelfsturing (autonomie) als in ‘job control’: binnen redelijke grenzen de ruimte krijgen en kunnen nemen om je werk op jouw manier te mogen doen.

Als het echter uitmondt in krampachtigheid, vanuit een angst voor controleverlies, dan wordt het knap lastig. Op de eerste plaats voor jezelf. Steeds in de schaduw van dreigende chaos (in en om je heen) moeten leven kan beklemmend zijn. Helemáál als je daarbij ook anderen belast met overmatige regelzucht, gaat bemoederen/bevaderen of ‘micromanagen’.

Vaak komt dat vanuit een diepere existentiële beleving van machteloosheid, overgeleverd zijn, en/of een ervaring van grote leegte in jezelf: vanuit je eigen trauma. Meer over (angst voor) controle (verlies) in …

Innerlijke vrijheid – de pusher bevrijd

Kunnen leven vanuit innerlijke vrijheid is wat wij zo graag zouden willen. Niet meer opgejaagd te worden door een innerlijke dwingeland. Juist nu, met deze corona crisis, kan die extra opspelen. Bevrijding vraagt die dwingeland in de ogen te zien - en over onze schaduw heen te springen.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant