… meer over Essentie

Essentie betekent in de Zijnsgeoriënteerde psychologie onze persoonlijke Zijnslaag, ons spirituele wezen. Hans Knibbe duidde het ook wel aan als onze Boeddha-natuur. Chris Kersten noemde het, in lijn met de mystieke traditie, ‘het Kostbare’, of de ‘Innerlijke Geliefde’. Het wezen van waaruit wij zijn en dat ernaar streeft om via ons menszijn in de wereld te komen.

Het is ook die laag in ons waar wij (nu al) vrij zijn van trauma, pijn en verwonding, daarvoor ook onaantastbaar is. Bevrijding of heling betekent dan: je her-verbinden met de Innerlijke Geliefde in ons, dóór de gewrongenheid, ballast en beperktheid heen die haar omsluiert. Als we zo ons Zelf tot bloei brengen, zijn we een geschenk aan de wereld, de ander. De weg daarheen vraagt ons onszelf, als een geschenk, uit te pakken, te helen. Soms roept onze Essentie ons daar voelbaar toe op. Soms zo maar, middenin een ramp die ons overkomt. Meer over Essentie in:

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?

Ga naar de bovenkant