… meer over Zelfleiderschap

Zelfleiderschap is het vermogen en bereidheid je te laten leiden door je Zelf, je vrije versie. Vanuit Rusten in Zijn: dóen wat je ècht wil.

  • Concreet betekent het op de eerste plaats je binnenwereld kunnen managen: jezelf begeleiden als je het moeilijk hebt, je innerlijke criticus weerwoord kunnen geven, je emoties en gedrag kunnen reguleren.
  • Van daaruit ook: jezelf in de wereld kunnen brengen, zelfverwerkelijking. Weten wat er in jou de wereld in wil en daar gevolg aan geven. Soms vraagt dat offers, overgave, vaak ook doorzettingsvermogen.
  • Tot slot betekent het ook: goed voor jezelf kunnen zorgen. Op een manier dus die heilzaam voor je is. Qua voeding, ontspanning, sociale contacten.

Dat ga je zien in levensdomeinen als je relaties, je werk, hoe je woont, de manier waarop je voor jezelf zorgt. Groeiend zelfbewustzijn laat je eigenlijk vanzelf al hierin groeien. Soms is daar nog extra begeleiding bij nodig. Daarom vult het óók een fase in de Queeste. Meer hierover in:

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Ga naar de bovenkant