… meer over Kind-Delen

Kind-delen zijn stukjes Zelf, subpersoonlijkheden, die in je vroege jeugd afgesplitst zijn geraakt. Ze zijn daarbij  verweesd en ‘afgezonken’ naar je teruggetrokken zelf (het ‘weeshuis’). Daarom noemen we ze ook wel weeskinderen. Het zijn aspecten van je die er niet mochten zijn, niet gespiegeld of gestimuleerd werden, niet geliefd of juist verworpen en gekwetst werden. Dus pijn leden – en de reflex van alles dat pijn gedaan wordt is: terugtrekken, uit het contactvlak, uit het bewustzijn.

Dat ‘eronder houden’ kost energie, maar berooft je ook van de levensenergie van die stukjes kinderlijkheid. Bovendien, die weeskinderen blijven hunkeren naar erkenning en liefde – sturen van daaruit je strategische zelf aan. Alleen bereikt de beloning nooit het weeshuis. Soms komen ze boven om het te ‘halen’, maar dan bij er even niet meer bij. Het helen van de verbinding met kind-delen is een belangrijk aspect van Zijnsgeoriënteerde therapie. Meer hierover in:

Kracht: training en zelfzorg voor de geest

Werken aan jezelf beperkt zich niet tot sessies. Jezelf hierin ondersteunen, tussen de sessies door, verdiept en versnelt je proces. Helen is immers een werkwoord! Dat vraagt zelfbegeleiding en zelfbeoefening - (zelf)liefdevolle krachttraining voor de geest. Hoe je dat doet, dat lees je hier.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Burn-out risicofactoren – wie valt ten prooi?

Waar de één in dezelfde situatie wel burn-out raakt, kan de ander nog prima (?) doorwerken. Welke persoonlijke risicofactoren maken dat mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst, frustratie, zelftwijfel - eerder breken dan andere? Het antwoord in vijfvoud: innerlijke druk.

Ga naar de bovenkant