… meer over de Queeste

De Queeste staat voor het helingsproces dat je met mij doorloopt. Een epische zoektocht in vier ‘bedrijven’:

  • Deze begint met (‘wapen’) training, basale vaardigheden om je lastigheden aan te gaan. Vooral: je lichaamssensaties en je gevoelens ervaren, benoemen en accepteren, verdragen.
  • Hiermee ‘gewapend’ gaan we je draken aan. Gaandeweg neemt hierbij je Zelfbewustzijn toe – onze heilige Graal. Die win je in de diepere lagen in jezelf, die eerst nog afgedekt werden door je draken: verdrongen Zijnskwaliteiten van je die in de wereld willen zijn, de Prins(es) in je die bevrijd wil worden.
  • Als er zo voldoende bereikt is gaan we direct werken met die vrije versie in jezelf, je Essentie. In deze fase trouw je als het ware met je Innerlijke Geliefde, de prins(es), als beloning voor je heldendaden.
  • Tot slot beërf je het Koninkrijk: je brengt het Kostbare dat in je is in de wereld. De fase van Zelfleiderschap.

In deze artikelen wordt dit helingsproces beschreven in al zijn facetten. Je kunt er ook meer over lezen op de pagina De Queeste van Heling. Voel je je geroepen zelf óók op reis te gaan? Maak dan een afspraak voor je eerste sessie – via de contactpagina.

Zelfbevrijding uit het Superego-complex

Hoe komt het dat we ons zo vaak geleefd voelen door een innerlijk krachtenspel? Verkrampt of opgejaagd? Terwijl we ons zo graag vrij en in vrede met onszelf zouden willen voelen! In dit artikel brengen we het superego-complex in stelling: als 'plattegrond' en sleutel tot zelfbevrijding.

Èchte aandacht: een queeste naar heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het levert belangrijke ontbrekende puzzelstukjes voor een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering. Gebaseerd op zelfacceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

Burn-out coaching: dóór de branding (II)

Fase 4 van onze Zijnsgeoriënteerde benadering voor burn-out coaching richt zich op Zelfleiderschap. Dat begint met betekenis geven aan wat ons gebeurd is. De vraag stellen: wat is ècht belangrijk en wat houdt ons tegen? Om uiteindelijk te kunnen gaan doen wat we ècht willen (zijn).

Burn-out coaching: dóór de branding (I)

Branding, de zijnsgeoriënteerde methodiek voor burn-out coaching van Essential Waves, beoogt het sterken van innerlijke veerkracht, persoonlijke groei en bevrijding. In dit deel worden de eerste drie grondleggende fasen besproken, gericht op lichaams-, emotie- en essentieel bewustzijn.

Ga naar de bovenkant