… meer over Depressie

Depressie is de meest voorkomende psychische aandoening en ook de meest voorkomende psychische oorzaak van ziekteverzuim. Je bent depressief als je langdurig (2 weken of meer) tenminste vijf van de volgende klachten hebt: sombere stemming, duidelijk verminderd(e) interesse of plezier om wat dan ook te doen, iedere dag slecht of overmatig slapen, waarneembare rusteloosheid of vervlakking, zeer vermoeid of futloos zijn, het gevoel waardeloos of schuldig te zijn en steeds weer denken aan de dood. Zie ook de hulpgids voor de GGZ.

Binnen de Zijnsoriëntatie gaan we ervan uit dat depressie voortkomt uit het langdurig onderdrukken/vermijden van belastende gevoelens. Dieper nog: een verlies van verbinding – primair met jezelf, met wat je drijft. Het is dus niet hetzelfde als langdurig verdrietig zijn.

Mensen met ADD hebben vaak óók een neiging tot depressiviteit. Net als mensen met een langdurige, verwaarloosde burn-out. Vandaar dat het ook wordt aangestipt in mijn artikelen, zoals in …

Burn-out risicofactoren – wie valt ten prooi?

Waar de één in dezelfde situatie wel burn-out raakt, kan de ander nog prima (?) doorwerken. Welke persoonlijke risicofactoren maken dat mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst, frustratie, zelftwijfel - eerder breken dan andere? Het antwoord in vijfvoud: innerlijke druk.

Ga naar de bovenkant