… meer over Integrale Kijk

Integrale kijk – deze tag verwijst naar mijn project om het verschijnsel burn-out van alle kanten en in onderlinge samenhang te onderzoeken. Met als doel op basis hiervan een dito integrale benadering voor burn-out coaching te ontwikkelen.

Denk daarbij aan de maatschappelijke, bedrijfskundige/procesmatige, psychologische en medisch-neurologische kanten ervan. Als inleiding en kick-off van dit project schreef ik in het begin (januari 2017) het eerste artikel uit die reeks. Vanaf hier voeren links naar alle (toen nog toekomstige) artikelen in deze reeks.

Met deze tag tover je dus alle oorspronkelijke burn-out artikelen bij elkaar die tot die integrale benadering hebben geleid. In omgekeerde volgorde dan:

Burn-out risicofactoren – wie valt ten prooi?

Waar de één in dezelfde situatie wel burn-out raakt, kan de ander nog prima (?) doorwerken. Welke persoonlijke risicofactoren maken dat mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst, frustratie, zelftwijfel - eerder breken dan andere? Het antwoord in vijfvoud: innerlijke druk.

Ga naar de bovenkant